Goalkeepercoach C

Heb jij een passie voor keepen? En wil je dit graag overbrengen op de jeugd? Met deze cursus word je voorbereid op het begeleiden en trainen van F-, E-, D- en C-jeugdkeepers. Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om op een hoger niveau jeugdkeepers te trainen en te begeleiden.

Doel opleiding

Deelnemers voorbereiden op het begeleiden en trainen van F-, E-, D- en C-jeugdkeepers. Na het volgen van deze opleiding ben je in staat op een hoger niveau jeugdkeepers te trainen en te begeleiden.

Inhoud opleiding

De werkvelden zijn:

 • Wedstrijd
 • Training
 • Begeleiding

Binnen de verschillende werkvelden staan de volgende vragen centraal: 

 • Wat is voetballen
 • F-, E-, D- en C-jeugdspelers, wie zijn dat?
 • Goalkeeper C, wie is dat?
 • Coachen van F-, E-, D- en C-jeugdkeepers, hoe doe je dat?
 • Trainen van F-, E-, D- en C-jeugdkeepers, hoe doe je dat?
 • Begeleiden van F-, E-, D- en C-jeugdkeepers, hoe doe je dat?

Organisatie

De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsgedeelte. Het cursusgedeelte, met veel praktijk, bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en zelfstudie. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over ongeveer acht weken.

Het ervaringsgedeelte bestaat uit het trainen en coachen van F-, E-, D- en C-jeugdkeepers gedurende de gehele opleiding. Tijdens dit deel voert de cursist opdrachten uit en verzamelt deze in een werkboek. Gedurende dit deel van de opleiding kan de Goalkeepercoach C met vragen terecht bij de praktijkbegeleider.

Studiebelasting

Cursusgedeelte

 • Vier bijeenkomsten 12 uur
 • Zelfstudie 8 uur

Ervaringsgedeelte

 • Uitvoeren opdrachten werkboek
 • Trainen en coachen van F-, E-, D- en C-jeugdkeepers en uitvoeren opdrachten 20 uur

Totaal- 40 uur

Certificaat

Deelnemers die aan de eisen voldoen, ontvangen een certificaat. Deze geeft recht op toelating tot de vervolgopleiding Goalkeepercoach B (GKC B). Na afronding van de opleiding Goalkeepercoach C krijgt de deelnemer twaalf studiepunten ten behoeve van de verlenging van de trainerslicentie.

Start

Zodra er 16 deelnemers zijn.

Toelating

Vanaf 16 jaar.

Studiekosten

€ 352,00 (inclusief studiegids). Het inschrijfgeld bedraagt € 27,50.

Als de studiekosten door een derde wordt betaald, ontvangt de KNVB Academie hiervoor een schriftelijke verklaring. Na ontvangst hiervan is de inschrijving definitief. Door inschrijving verplicht de kandidaat zich tot de betaling van het inschrijfgeld en bij eventuele toelating tot betaling van het cursusgeld in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de KNVB Academie.

Boekenlijst

Na toelating ontvang je een studiegids. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het boek van Bert van Lingen 'Het Jeugdvoetballeerproces', dan kun je deze apart bestellen via de Academie webshop (kosten € 39,50).

Academie WebshopBestel het boek van Bert van Lingen.

Informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie.
Voor Noord/Oost bij Elly Blaauw, West bij André Groenewoud en Zuid bij Tim Dokter.

Elly Blaauw

André Groenewoud

Tim Dokter

Annuleren

De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen. Het inschrijfgeld wordt niet teruggegeven. Eventuele herkansingen voor PVB’s na 1 juni 2017 worden apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.

Wet bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden de verstrekte gegevens opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze worden gebruikt voor scholing en opleiding, zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van lesmateriaal en informatie over opleidingen en bijscholingen of daaraan gerelateerde informatie. De KNVB behoudt zich het recht voor de gegevens te verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld cursusgerelateerde informatie en acties van sponsors van de KNVB. Wil je geen informatie meer van ons of derden ontvangen, dan kun je dat schriftelijk meedelen .

De verwerking van de KNVB is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.

Inschrijven

Onderneem hiervoor de volgende stappen:

 1. Ga naar http://inschrijven.knvb.nl
 2. Kies bij 'District' voor je district
 3. Kies bij type voor ‘Cursus’
 4.  Kies bij categorie voor ‘Trainers’
 5. Kies bij subcategorie voor je betreffende cursus
 6. Lees de voorwaarden en schrijf je in

Terug naar boven