Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Verplichtingen voor sportkantines

Voor een sportkantine geldt een aantal wettelijke verplichtingen. Bekijk ze hieronder.

alcoholwet

De Drank- en Horecawet (D&HW) is per 1 juli 2021 vervangen door de Alcoholwet. Dit is de wettelijke basis voor alle organisaties die zich bezighouden met de verkoop van alcoholhoudende dranken. Die organisaties dienen een drank- en horecavergunning te hebben en zijn op basis daarvan verplicht zicht te houden aan de Alcoholwet. Zoals bekend is het sinds 1 januari 2014 niet toegestaan om alcohol te schenken aan minderjarigen. 

Sociale Hygiëne

Een vereiste in de Alcoholwet is dat leidinggevenden moeten beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne. Om dit aan te kunnen tonen dienen zij dan ook het SVH Diploma Sociale Hygiëne te behalen. Leidinggevenden komen in het bezit van deze verklaring door het examen Sociale Hygiëne met succes af te leggen. In de volledige Drank- en Horecawet is meer informatie te vinden. Ook zijn er examenmogelijkheden. Alcoholwet Alcoholwet Kijk hier voor meer informatie over de Alcoholwet.

Examenmogelijkheden Examenmogelijkheden Kijk hier voor meer informatie over de examenmogelijkheden voor een spoedcursus sociale hygiëne.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

De Instructie Verantwoord Alcohol schenken, ofwel IVA, ligt in het verlengde van het diploma Sociale Hygiëne. Als in de kantine (nieuwe) barvrijwilligers alcohol verstrekken, dan moet de vereniging ervoor zorgen dat zij een Instructie Verantwoord Alcohol schenken krijgen. Doel van deze instructie is kennisvergroting omtrent alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt aandacht besteed aan het herkennen van probleemsituaties, bewustwording van de problematiek en stimulering van meningsvorming. Aan de IVA is een certificaat gekoppeld. De vereniging houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers.

IVA IVA Lees hier meer over de IVA.

Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’

Voetbalverenigingen dienen op basis van de Drank- en Horecawet ook te beschikken over een model bestuursreglement. In dit reglement staan bepalingen waar voetbalvereniging zich aan dienen te houden.

Warenwet

De Warenwet is bedoeld om de gezondheid van de burger te beschermen. In kantines waar belegde broodjes, snacks en dergelijke verkocht worden, ben je wettelijk verplicht te werken volgens een hygiëne controlesysteem, het zogenaamde HACCP-systeem (Hazard Analyses of Critical Control points).

Hygiënecode

De Hygiënecode is een praktische vertaling van het HACCP-systeem en heeft betrekking op de procedure die de verenigingen moeten volgen bij het bereiden van etenswaren. Elke sportvereniging met een kantine in eigen beheer dient te beschikken over een hygiënecode voor de horeca.

Hygienecode Hygienecode Kijk hier voor meer informatie. over de Hygiënecode.

Allergenenwet

Het is voor voetbalverenigingen verplicht allergeneninformatie te geven aan gasten die daarom vragen. De wetgeving allergenen geldt voor alle bedrijven die werken met levensmiddelen (eten en drinken). De informatie over allergenen staat doorgaans op de verpakking van producten. Maar wanneer een club producten zonder verpakking verkoopt, zoals tosti´s, is het verplicht om de consument te informeren over de allergenen wanneer hij of zij daarnaar vraagt. 

Tabakswet

Alle voetbalkantines in Nederland zijn rookvrij. Er mag enkel gerookt worden in speciaal daarvoor aangewezen en afgesloten rookruimten. In deze rookruimten mag niet bediend worden. Daarnaast mag er buiten deze rookruimten geen hinder of overlast van tabaksrook zijn.

Roken in de openlucht is wel toegestaan. Roken op een buitentribune of op een buitenterras is ook toegestaan als er een overkapping of een afscheiding aan de zijkant is. Voorwaarde is wel dat in ieder geval één van de zijden van het terras of de tribune volledig open is.

Clubs die deze Tabakswet overtreden, kunnen rekenen op een boete. De boete kan variëren tussen de 300 euro en de 4.500 euro, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding. De boete is een zogenaamde bestuurlijke boete; dit betekent dat deze niet door de rechter maar door de minister van Volksgezondheid wordt opgelegd. In de volledige tabakswet is meer informatie te vinden.

Tabakswet Tabakswet Lees hier meer over de Tabakswet.

Voetballen bij een club

De KNVB is er voor voetballers op het veld, in de zaal en op straat. Voor pupillen, profs en 65-plussers. Voor jongens en voor meisjes.

Laatste nieuws