Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Voortgangsgesprekken met trainers

Voor elke club staat voorop dat jeugdvoetballers met veel plezier bij de vereniging komen en daar in de gelegenheid worden gesteld om zich op een veilige manier verder te ontwikkelen als voetballer. Het is daarbij van belang dat het technisch kader bekend is met hoe het dit kan bewerkstelligen. Een van de middelen is het voeren van voortgangsgesprekken met trainers.

Trainer-coaches dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van de club. Veelal hebben die doelstellingen betrekking op zaken als het creëren van een veilige omgeving, het bieden van (voetbal)plezier, het ontwikkelen van de individuele spelers, het behoud van jeugdspelers. Bij prestatieteams kunnen er nog sportieve doelstellingen gekoppeld zijn.

Trainersprofiel en functiebeschrijving

Om de gestelde doelen optimaal te kunnen realiseren stellen veel verenigingen, als onderdeel van het jeugdvoetbalbeleid, een trainersprofiel of een functiebeschrijving voor een trainer op. Daarmee bepalen verenigingen over welke kwaliteiten trainers moeten beschikken, welke competenties gevraagd worden en welke criteria daarin beheerst moeten worden. Daarnaat worden er afspraken en vertantwoordelijkheden gedeeld tussen vereniging en trainer. Deze afspraken zijn belangrijk, zodat beide partijen weten wat zij van elkaar kunnen verwachten.

 

Voorbeeld | Profiel trainer-coach JO17-1

Werkomgeving:
De jeugdopleiding is een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Wij streven ernaar al onze jeugdleden binnen een prettige voetbalomgeving optimale mogelijkheden te bieden zich met veel plezier optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze ambitie is om onze jeugdopleiding voortdurend te blijven ontwikkelen.

Als onderdeel van de jeugdopleiding spelen de JO17-1 en JO17-2 een belangrijke rol in het klaarstomen van talentvolle spelers voor de seniorenselectie. Onze JO17 selectie zal volgend seizoen bestaan uit ca. 30 jongeren. Er wordt twee keer per week getraind, waarvan één keer per week samen met JO17-2 onder jouw begeleiding.

Profiel:

 • Je wilt anderen en jezelf verder ontwikkelen;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden: je kunt goed samenwerken en goed communiceren;
 • Je bent enthousiast en betrokken, daarmee zorg je voor een positief klimaat voor de spelers;
 • Je bent gericht op ontwikkeling, prestatie en plezier;
 • Je hebt ervaring in het trainen van jeugd(selectie-)teams;
 • Je bent in staat om de trainer van JO17-2 aan te sturen en te begeleiden;
 • Je bent in bezit van minimaal UEFA C / TC3-diploma of vergelijkbaar niveau.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je verzorgt twee keer in de week de training en je coacht op wedstrijddagen;
 • Op de laatste trainingsdag van de week stel je de selectie samen in overleg met de trainer van JO17-2;
 • Je hebt structureel overleg (waaronder thema- en kaderavonden) met de trainers en het hoofd jeugdopleidingen;
 • Je kunt planmatig werken volgens het technisch voetbalplan;
 • Je maakt gebruik van het door de vereniging gebruikte spelersvolgsysteem en videoanalyse;
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van alle voetbalinhoudelijke processen;
 • Je legt verantwoording af aan het hoofd jeugdopleidingen bovenbouw;
 • Je werkt nauw samen met de trainers van JO19-1, JO17-2 en JO16-1.

Voortgangsgesprekken

Wanneer de afspraken helder zijn, is het aan de clubs om gaandeweg het proces te evalueren. Dat wordt gedaan met een voortgangsgesprek. Het regelmatig houden van evaluatiegesprekken met trainers kan een middel zijn om het functioneren te bespreken, tot ontwikkelpunten te komen en te bespreken of de vereniging en de trainer volgend seizoen met elkaar door willen of niet. Ook kunnen er andere zaken aan het licht komen die mogelijk spelen binnen de vereniging.

Hoe vaak er per seizoen een voortgangsgesprek nodig is verschilt per vereniging. Aan te raden is om dit minimaal één keer per seizoen te doen. Een logisch moment hiervoor is de periode rond de winterstop. Maar in andere gevallen kunnen ook meerdere evaluatiegesprekken gedurende een seizoen een positief effect hebben. Je kunt hierbij denken aan een gesprek aan het begin van het voetbaljaar, halverwege het seizoen en tegen het einde.

Afhankelijk de organisatie van de vereniging en bij wie de verantwoordelijkheid voor het evalueren van het functioneren van trainers draagt, wordt bepaald wie de voorgangsgesprekken met de trainers gaat houden. Binnen veel verenigingen zal dit de Hoofd Opleiding zijn, maar ook een lid van een technische commissie, de voorzitter van de jeugdcommissie of het bestuurslid jeugdvoetbal zou dat kunnen doen.

Goed voorbeeld

Be Quick 1887 is een club die veel onderneemt om zijn trainers met zoveel mogelijk kennis het werkveld in te sturen. Voortgangsgesprekken met de trainers horen hierbij. Hetzelfde geldt voor trainers zelf, die op hun beurt geregeld in gesprek gaan met de spelers. Het levert de club en de trainers veel interessante inzichten op.

'Voortgangsgesprekken belangrijk voor groei trainers en spelers’ 'Voortgangsgesprekken belangrijk voor groei trainers en spelers’ Om spelers met veel plezier te kunnen laten voetballen, is het als club en als trainer goed om in gesprek te gaan. Be Quick 1887 houdt regelmatig voortgangsgesprekken met zijn trainers en spelers en is enthousiast over de voordelen ervan.

Inhoud voortgangsgesprek

In algemene zin is het trainersprofiel, de functiebeschrijving en de gemaakte afspraken de leidraad van het gesprek. Daarin is immers vastgelegd wat de trainer bij moet dragen, welke eisen daaraan gesteld worden en welke afspraken gemaakt zijn. Houd altijd in gedachte dat elke trainer uniek is en daarom een persoonlijke aanpak verdient. Maar in elke situatie is het aan te raden om te starten met vragen over de persoonlijke situatie. Op die manier voelt de trainer zich gehoord. Onthoud: eerst de relatie, dan de prestatie. 

Vragen vanuit de club

 • In hoeverre draagt de trainer optimaal bij aan het realiseren van de doelstellingen?
 • Wat doet de trainer goed?
 • Waarin moet de trainer zich nog verder ontwikkelen?
 • Hoe is de trainer omgegaan met de gemaakte afspraken?
 • Hoe zijn wij omgegaan met de gemaakte afspraken?
 • Willen wij volgend seizoen door met de trainer?
  (Dit is afhankelijk van moment van evalueren)

Vragen vanuit de trainer

 • In hoeverre draag ik bij aan het realiseren van de doelstellingen?
 • Waar ben ik tevreden over?
 • Wat moet ik nog beter doen?
 • Ben ik de gemaakte afspraken nagekomen?
 • Is de vereniging de gemaakte afspraken nagekomen?
 • Ben ik de gemaakte afspraken nagekomen?
 • Wil ik ook volgend seizoen nog trainer zijn?
  (Dit is afhankelijk van moment van evalueren)

Onderstaande voorbeelden kunnen helpen bij het formuleren van een agenda en/of vragenlijst voor het voeren van voortgangsgesprekken met trainers.

Tips

 • Begeleid mensen die voor het eerst evaluatiegesprekken moeten gaan houden.
 • Laat evaluatiegesprekken in een rustige setting plaatsvinden.
 • Stel een kort maar duidelijk ‘Werkproces evaluatiegesprekken’ op.
 • Deel dit werkproces met alle betrokkenen.
 • Overweeg om moeilijke evaluatiegesprekken vanuit de vereniging met twee mensen te doen.
 • Neem de periodes waarin de evaluatiegesprekken plaatsvinden op in de jaarplanning.
 • Deel conceptverslagen van evaluatiegesprekken met de trainer en pas deze eventueel aan voordat deze gedeeld en opgeslagen gaan worden. 
 • Leg verslagen van evaluatiegesprekken vast.

Aan de slag

Wil je aan de slag met voortgangsgesprekken op de club. Onderstaand keuzeformulier kan je hierbij wellicht helpen. Op tal van punten kunnen namelijk verschillende keuzes gemaakt worden. Keuzes die kunnen helpen om tot een passende invulling van gesprekken met trainers te komen. Het formulier bevat onderwerpen en aandachtspunten om te behandelen tijdens een gesprek. Bedenk wel dat dit formulier kan dienen als leidraad en niet in beton is gegoten. Pas deze dan ook vooral naar eigen inzicht en naar de wensen en behoeften van de eigen club aan.

Laatste nieuws