Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Voortgangsgesprekken met spelers

Voor elke club staat voorop dat jeugdvoetballers met veel plezier bij de vereniging komen en daar in de gelegenheid worden gesteld om zich op een veilige manier verder te ontwikkelen als voetballer. Het voeren van voortgangsgesprekken met spelers (en hun ouders) helpt bij het creëren van een gewenst voetballeerklimaat.

Voortgangsgesprekken of evaluatiegesprekken zijn te voeren vanaf elke leeftijd en met voetballers van elk niveau. Deze gesprekken geven inzichten in de voetbalontwikkeling van jeugdspelers. Ook kan het de club waardevolle informatie opleveren over allerlei andere zaken die spelen rondom de vereniging. Tot en met de basisschoolleeftijd het aan te raden om ook de ouders van de jeugdspeler uit te nodigen voor het voortgangsgesprek.

Voor het kind is het belangrijk om gehoord te worden en er een veilige omgeving gecreëerd wordt waarin het kind zich kan uiten. De ouder betrekken bij de jongste groepen is belangrijk om de driehoek tussen trainer, speler en ouder goed te houden. De trainer-coach kan de informatie die hij/zij uit de gesprekken haalt, gebruiken om de begeleiding richting de speler aan te passen op basis van de leerbehoeften van het kind. Doordat de gesprekken plaatsvinden voelen leden zich meer gehoord en gewaardeerd en dit heeft zijn invloed op de tevredenheid van de leden en hun ouders.

Visie

Idealiter is elke handeling met spelers binnen trainingen, wedstrijden en begeleidingsmomenten een voortvloeisel vanuit de visie van de vereniging op (beter leren) voetballen. De doelstellingen in een bepaalde leeftijdscategorie heeft invloed op wat je behandelt tijdens voortgangsgesprekken in verschillende leeftijdscategorieën.

Een middel om voortgangsgesprekken te documenteren en ontwikkeling van spelers te monitoren is een spelervolgsysteem (svs). Bedenk echter goed wat je als vereniging met een svs wilt bereiken. Het gebruiken van een svs moet geen doel op zich worden. Daarom is het goed om met elkaar een goed beeld te krijgen van wat je belangrijk vindt binnen alle leeftijdscategorieën in de jeugdopleiding met betrekking tot het beter leren voetballen.

Het ontwikkelen van een standaardformulier per leeftijd, die past bij de visie van de vereniging, is zeer aan te bevelen. In ieder geval dienen alle gesprekken vertrouwelijk te worden opgeslagen. Zolang de speler lid is van de club dienen de gegevens bewaard te blijven.

Frequentie

Hoe vaak er per seizoen een voortgangsgesprek nodig is verschilt per vereniging. Aan te raden is om dit minimaal één keer per seizoen te doen. Een logisch moment hiervoor is de periode rond de winterstop. Maar in andere gevallen kunnen ook meerdere evaluatiegesprekken gedurende een seizoen een positief effect hebben. Je kunt hierbij denken aan een gesprek aan het begin van het voetbaljaar, halverwege het seizoen en tegen het einde.

Goed voorbeeld

Be Quick 1887 is een club die veel onderneemt om zijn trainers met zoveel mogelijk kennis het werkveld in te sturen. Voortgangsgesprekken met de trainers horen hierbij. Hetzelfde geldt voor trainers zelf, die op hun beurt geregeld in gesprek gaan met de spelers. Het levert de club en de trainers veel interessante inzichten op.

'Voortgangsgesprekken belangrijk voor groei trainers en spelers’ 'Voortgangsgesprekken belangrijk voor groei trainers en spelers’ Om spelers met veel plezier te kunnen laten voetballen, is het als club en als trainer goed om in gesprek te gaan. Be Quick 1887 houdt regelmatig voortgangsgesprekken met zijn trainers en spelers en is enthousiast over de voordelen ervan.

Inhoud voortgangsgesprek

In algemene zin bevat een voorgangsgesprek onderstaande gespreksonderwerpen. In grote lijnen vormen twee hoofdonderwerpen de leidraad, namelijk ‘voetballen’ en ‘gedrag’. Houd altijd in gedachte dat elke speler uniek is en daarom een persoonlijke aanpak verdient. Maar in elke situatie is het aan te raden om te starten met vragen over school, de thuissituatie, vrienden etc. Onthoud: eerst de relatie, dan de prestatie. 

 1. Inleiding
 2. Privé-situatie bespreken
 3. Samen komen tot kwaliteiten en verbeterpunten van speler in het voetballen en gedrag
 4. Afspraken maken voor het vervolg
 5. Afsluiten d.m.v. herhalen wat er is besproken (schriftelijk vastleggen).

Privésituatie

 • Thuis
 • School
 • Studie
 • Vrienden

Voetballen

 • Voetballende handelingen tijdens het aanvallen
 • Voetballende handelingen tijdens het verdedigen
 • Voetballende handelingen tijdens het omschakelen
 • Omgang met feedback
 • Wijze van aanleren van voetbalhandelingen
 • Progressie

Gedrag

 • Trainingsopkomst
 • Inzet tijdens trainingen en wedstrijden
 • Omgang met winst en verlies
 • Omgang met beslissingen scheidsrechter en stafleden
 • Respect voor de tegenstander.

Laatste nieuws