Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Visie op leren voetballen

Welke betekenis heeft de kijk op voetbal op de wijze waarop de jeugd geleerd wordt om te voetballen? En wat is de visie van de vereniging op het leren voetballen?

Hiermee worden de algemene uitgangspunten bedoeld die de vereniging hanteert bij het leerproces van de jeugdvoetballers. Dus: wat vindt een vereniging belangrijk bij het leren voetballen, zonder dat er een onderscheid gemaakt wordt in leeftijdscategorieën?

Ontwikkeling

Hierbij is het goed te beseffen dat iedere jeugdspeler zich anders ontwikkelt. De ene speler ontwikkelt zich tot een verenigingslid dat later in een recreatie-elftal actief zal zijn en misschien een bestuursfunctie vervult. Een ander jeugdlid haalt mogelijk als talent het eerste seniorenelftal om wellicht later als trainer aan de slag gaan.

Een meisje kan na enige jaren al als trainer aan de slag gaan met een compleet meisjesteam. Als jeugdafdeling moet daarom gestreefd worden naar een groot aantal ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen en jongeren in de vereniging. De uitgangspunten die de vereniging hanteert bij het leerproces van de jeugdvoetballers worden dus vastgelegd in het jeugdvoetbalbeleidsplan. De visie van een vereniging op leren voetballen:
 

 • maakt duidelijk hoe de vereniging vindt dat jeugdspelers moeten leren voetballen
 • geeft richting aan de jeugdafdeling
 • inspireert jeugdvoetballers en coaches, ouders en kader
 • zorgt voor onderscheiding van de andere verenigingen
 • houdt rekening met de missie en visie van de vereniging

Hoe bepaalt de vereniging de visie op het jeugdvoetbal? Hiervoor is het goed om te kijken naar het leerproces van de jeugdvoetballers. In bovenstaande video komen een doelstelling voor het hele jeugdvoetballeerproces en de doelstellingen per leeftijdscategorie aan bod.

Jeugdvoetballeerproces

Het hele leerproces kenmerkt zich door het bekwamen in het voetballen. Hiervoor is het spel vereenvoudigd in verschillende partijvormen, van het traditionele elf tegen elf vanaf de junioren, tot twee tegen twee bij de mini’s. Door ook te variëren met de afmetingen van het veld, de regels en de grootte van de doelen, kan de trainer het accent leggen op bepaalde technische vaardigheden. 

Door te variëren met de afmetingen van het veld, de regels en de grootte van de doelen, kan de trainer het accent leggen op bepaalde technische vaardigheden.

Spelers leren flexibel omgaan met technische vaardigheden als ze veel oefenen in voetbalvormen waarin een bepaalde technische vaardigheid veelvuldig wordt gebruikt. Waar uiteindelijk naar gestreefd wordt, is dat de jeugd plezier beleeft aan de training. Dan wordt het spel gespeeld en geleerd. Als dat het geval, dan is de leersituatie voor de spelers optimaal.

Per leeftijdscategorie

Per leeftijdscategorie worden leerdoelen opgesteld. Deze zijn opgesplitst naar de teamtaken aanvallen, verdedigen en omschakelen. Deze doelstellingen zijn ook vertaald naar doelstellingen voor de verschillende leeftijdscategorieën, de doorlopende leerlijn. Die is als volgt opgebouwd:
 

 • O6 en O7: beheersen van de bal
 • O9: doelgericht leren handelen met de bal
 • O11: doelgericht leren samenspelen
 • O13: leren spelen vanuit een basistaak
 • O15: afstemmen van basistaken binnen team
 • O17: spelen als een team
 • O19: presteren als team in de competitie

Kenmerken per leeftijdscategorie Kenmerken per leeftijdscategorie Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen aanpak nodig. Houd er wel rekening mee dat het bij de kenmerken om een gemiddelde van alle kinderen gaat.

Laatste nieuws