Veelgestelde vragen internationale overschrijvingen

Hieronder een overzicht met veelgestelde vragen over het thema internationale overschrijvingen.

Internationale overschrijvingen

 

Wanneer is een internationale overschrijving van een speler tussen de 10 en 18 jaar mogelijk?

Wij nemen internationale overschrijvingen in behandeling, maar beslissen niet zelf bij een internationale overschrijving van een speler tussen de 10 en 18 jaar. De beslissing hiervan ligt bij de FIFA Players’ Status Committee. Die toetst of aan alle voorwaarde wordt voldaan.

Met welke doorlooptijd moet rekening gehouden worden nadat een internationale overschrijving is ingediend?

De ene overschrijving is binnen twee dagen geregeld, de andere duurt zeker minimaal twee weken. Dit is geheel afhankelijk van de buitenlandse club, de buitenlandse bond en de FIFA. Indien het gaat om een overschrijving van een minderjarige speler, houd dan rekening met een doorlooptijd van tenminste 6 weken. Zorg ervoor dat aan de verplichtingen die gelden in het land van herkomst voldaan is. Mocht een buitenlandse bond na dertig dagen nog niet gereageerd hebben op een eerste verzoek tot vrijgave van de KNVB dan wordt die speler voorlopig speelgerechtigd verklaard.

 

Wat moet ik doen als ik in het buitenland wil gaan voetballen?

De procedure om in het buitenland te gaan voetballen, is als volgt:

 1. De speler meldt zich aan bij de nieuwe buitenlandse vereniging via de daartoe bestemde formulieren van de buitenlandse bond/club.
 2. De nieuwe vereniging meldt de speler vervolgens aan bij de buitenlandse voetbalbond met de melding dat het om een internationale overschrijving gaat.
 3. De buitenlandse bond zal de KNVB vervolgens een verzoek sturen om vrijgave.
 4. De KNVB informeert bij de Nederlandse vereniging of er reglementaire bezwaren bestaan tegen de overschrijving.
 5. Bij geen bezwaar van de te verlaten vereniging, wordt een internationaal transfercertificaat gemaakt en gemaild naar de buitenlandse bond.
 6. De eerste actie om een dergelijke overschrijving in gang te zetten, ligt dus bij de speler en de vereniging waar hij in het buitenland wil gaan spelen.

Om niet voor onverwachte verrassingen te komen staan, raden wij de speler aan om ook contact te leggen met de buitenlandse bond om na te gaan welke regels zij nog meer hanteren bij een internationale overschrijving. Denk hierbij aan aanvullende voorwaarden voor overschrijvingen, deadlines, etc.

 

Kan een speler ook tussentijdse overschrijving krijgen vanuit het buitenland naar een Nederlandse club?

Er zijn geen dispensatiemogelijkheden voor internationale overschrijvingen van spelers naar een Nederlandse amateurvereniging of van jeugdspelers naar een Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie, tenzij de speler in kwestie een contract tekent bij zijn nieuwe club en deze ook laat registreren. Het spelerscontract bij zijn buitenlandse club moet dan wel met wederzijds goedvinden beëindigd zijn of van rechtswege zijn verlopen voor het einde van een internationale overschrijvingsperiode en het nieuwe spelerscontract (met de Nederlandse club) moet voor de eerstvolgende overschrijvingsperiode zijn aangegaan (waarbij dat contract onmiddellijk moet ingaan). (artikel 6 lid 1 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players). Of het spelerscontract is door de FIFA Dispute Resolution Chamber beëindigd. Hierbij geldt dat als het verzoek tot overschrijving wordt ingediend na de eerste vrijdag van maart, bij dispensatie, de speler gedurende dat seizoen niet mag uitkomen in bindende wedstrijden van de nieuwe club.

 

Wat moet er gebeuren als een speler vanuit het buitenland in Nederland wil komen om te voetballen?

 1. De speler meldt zich af in het buitenland (procedure is per land/club verschillend, dus wel goed om hiernaar te informeren).
 2. Vervolgens meldt de speler zich aan bij de Nederlandse vereniging en vult samen met de nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier (het formulier wat in Nederland gebruikt wordt) in.
 3. Het compleet en duidelijk! ingevulde en ondertekende formulier mailen naar amateurtransfers@knvb.nl. Voor de zomerperiode ligt de deadline op 2 september 23.59 uur, voor de winter ligt deze op 31 januari 23.59 uur
 4. De KNVB vraagt om toestemming voor overschrijving bij de buitenlandse bond.
 5. Bij ontvangst van het internationale transfercertificaat op naam van de speler, stuurt de KNVB hierover een mail naar de nieuwe vereniging en meldt de speler aan via Sportlink., zodat ook de aanvraag voor de spelerspas opstart.

 

De eerste actie om een overschrijving in gang te zetten, ligt dus bij de speler en de club waar hij in Nederland wil gaan spelen.

 

Hoe vaak zijn internationale overschrijven per seizoen toegestaan?

De FIFA geeft aan dat spelers in de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar voor maximaal drie clubs geregistreerd mogen staan. Gedurende deze periode mogen zij slechts voor twee van deze clubs in officiële wedstrijden uitkomen. 

 

Wat zijn de deadlines bij internationale overschrijvingen in het amateurvoetbal?

Voor de zomer ligt deze op 2 september 2019 om 23.59 uur. In de winterperiode is de deadline 31 januari 2020 om 23.59 uur.

Laatste nieuws

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.