Vragen en antwoorden over pupillenvoetbal

Bekijk hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen over pupillenvoetbal.

6 tegen 6

Waarom worden er geen uitslagen en ranglijsten meer bijgehouden bij de O8 t/m O10?

De nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen zijn ontwikkeld om kinderen nog meer plezier te laten hebben tijdens het voetbal. Het afschaffen van uitslagen en ranglijsten levert hier een bijdrage aan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen onder de tien jaar nog niet in staat zijn om weken vooruit te kijken en daarom geen echte interesse hebben in ranglijsten en standen. Het bijhouden van een competitie en toewerken naar een kampioenschap blijkt vooral van waarde en belang voor trainers, leiders en ouders. Dit kan leiden tot onnodige spanning en druk wat ten koste gaat van het spelplezier van het kind. De KNVB houdt wel de uitslagen bij om teams op het juiste niveau in te delen.

 

Hoe luiden de spelregels bij 6 tegen 6?

 
 

Nieuwe wedstrijdvormen pupillen: 6 tegen 6.

Hoe is de veldindeling bij 6 tegen 6?

Hoe zit het met de spelbegeleider, de 'nieuwe scheidsrechter'?

 
 

Nieuw in het pupillenvoetbal: De rol van de spelbegeleider.

Wat te doen met rituelen als handen schudden?

Stimuleer om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een high five te geven, als dank voor een leuke wedstrijd.

Wat is de speeltijd en duur van de time-outs bij de 6 tegen 6 wedstrijden voor O8 t/m O10 pupillen?

De speeltijd bij Onder 8 t/m Onder 10 is twee keer twintig minuten met twee keer een time-out van twee minuten op het veld. De time-out vindt plaats halverwege iedere helft (tijdens een neutrale spelsituatie zoals een achterbal of uitbal). Na de time-out wordt het spel hervat door middel van een aftrap in het midden van het veld door de partij die bij aanvang van de time-out de bal in het bezit had. De tegenstander staat op minimaal vijf meter afstand.

Hoeveel wisselspelers zijn er bij 6 tegen 6?       

Het advies is om teams van maximaal acht spelers te maken. Daardoor heb je één á twee wisselspelers die je kunt laten rouleren (ook de keeper). Ieder kind krijgt zo veel speeltijd en dus plezier & ontwikkeling!

Hoe gaat de aftrap?

De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld en de tegenstander staat minimaal op vijf meter afstand. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.

Wat te doen bij een achterbal?

De achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen of te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden genomen.

Wat te doen bij een hoekschop?

Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. In beide gevallen, na indribbelen of inpassen, mag er direct worden gescoord zonder dat eerst een andere speler de bal dient aan te raken. De tegenstander staat minimaal op vijf meter afstand.

De keeper schiet de bal uit zijn handen, hoever mag hij dan uitlopen?             

Het advies luidt om het keepersgebied te markeren op de zijlijn (zeven meter vanaf de achterlijn) met twee afwijkende kleur pionnen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de keeper de bal in de handen mag hebben.

Mag de keeper een terugspeelbal oprapen?

Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt eenmalig een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte (!) vrije trap op zeven meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal vanaf de voet (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Mag je vanuit een uitbal direct scoren?

Bij een uitbal dient het spel hervat te worden door middel van indribbelen. Nadat de bal is ingedribbeld kan er direct worden gescoord door de speler die indribbelt.

Kunnen we meer informatie over clubarbitrage krijgen?

8 tegen 8

Hoe luiden de spelregels?

 
 

Nieuwe wedstrijdvormen pupillen: 8 tegen 8.

Hoe is de veldindeling c.q. veldafmeting?

Het toepassen van de juiste afmetingen van het speelveld is een belangrijk aandachtspunt. Met name de ‘obstakelvrije’ ruimtes langs de beide zijlijnen worden nog niet overal toegepast. Vanuit praktisch oogpunt misschien begrijpelijk, maar in het belang van de optimale ontwikkeling en een ‘veilige’ wedstrijdsituatie wel een belangrijke voorwaarde. Daarnaast is de verhouding (lengte x breedte) van het 8 tegen 8-speelveld ongeveer gelijk aan de verhouding van het 11 tegen 11-speelveld. Hierdoor sluit deze veldafmeting ook beter aan bij de latere overstap van deze spelers naar een groot veld. 

Wat te doen met de rituelen als handen schudden?

Stimuleer om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een high five te geven, als dank voor een leuke wedstrijd.

Wat is de speeltijd?

De speeltijd bij Onder 11 en Onder 12 is twee keer dertig minuten.

Hoe zit het met de time-out?

Bij zowel het 6 tegen 6 als bij het 8 tegen 8 is halverwege iedere speelhelft een time-out ingevoerd. Tijdens de time-out heb je als trainer/coach een moment om tips en aanwijzingen te geven aan je spelers. Hierdoor kunnen de spelers tijdens de wedstrijd zoveel mogelijk zelf het spel spelen.

De time-out van twee minuten vindt plaats halverwege iedere helft (tijdens een neutrale spelsituatie zoals een achterbal of uitbal). Na de time-out wordt het spel hervat door middel van een aftrap in het midden van het veld door de partij die bij aanvang van de time-out de bal in het bezit had. De tegenstander staat op minimaal vijf meter afstand.

Wat te doen met een uitbal?

In de praktijk blijkt dat het hervatten van het spel na een uitbal nog vaak leidt tot onduidelijkheid. De regel luidt dat na een uitbal het spel wordt hervat door in te dribbelen. Nadat er is ingedribbeld kan er direct gescoord worden door de speler die indribbelt. Het is dus niet toegestaan het spel te hervatten door te passen of in te schieten.

Wat te doen met een achterbal?

De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal te passen of te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden genomen.

Wat te doen met een hoekschop?

Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. In beide gevallen, na indribbelen of inpassen, mag er direct worden gescoord door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat minimaal op vijf meter afstand.

De keeper schiet de bal uit de handen, hoever mag hij dan uitlopen?

Het advies luidt om het keepersgebied te markeren op de zijlijn - ter hoogte van de zijkant van de 16 meter - met twee afwijkende kleuren pionnen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de keeper de bal in de handen mag hebben en tot waar de achterbal genomen mag worden.

Mag de keeper een terugspeelbal oprapen?

Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op negen meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Wat is de minimale afstand bij spelhervattingen?

Bij elke spelhervatting is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om het spel op de juiste wijze te hervatten. Daarom is de regel dat de tegenstander minimaal op vijf meter afstand staat bij elke spelhervatting.


Terug naar boven