Veelgestelde vragen uitgestelde opleidingen

Als gevolg van de ingrijpende maatregelen rond het coronavirus zijn KNVB breedte-opleidingen tot en met UEFA B dit seizoen opgeschort tot na de zomervakantie. Vanzelfsprekend zijn er veel vragen naar aanleiding van dit besluit.

Als KNVB verzamelen wij alle vragen die bij ons binnenkomen en deze hebben we verwerkt in de onderstaande Q&A.

 

Hoe gaat de KNVB om met betaling (restitutie) opleidingsgeld van deelnemers die nu willen stoppen?

De opleidingsactiviteiten zijn doorgeschoven en wij doen er alles aan om de opleiding af te ronden in het najaar 2020. Wij gaan ervan uit dat u als deelnemer begrip heeft voor deze overmacht situatie en de opleiding in het najaar wilt vervolgen en afronden met een KNVB-diploma. Wilt u de opleiding op een later moment alsnog doen, dan kunt u akkoord gaan met een nieuwe opleidingsplanning die op termijn zal worden voorgelegd. Kunt of wilt u niet op deze andere data, dan kunt u de opleiding beëindigen en u een compensatie krijgen voor de gemiste bijeenkomsten. De hoogte van restitutie van het deelnemersbedrag zal naar rato zijn van de niet gevolgde bijeenkomsten.

 

Ik volg nu de opleiding juniorentrainer of pupillentrainer en heb mij ingeschreven voor de opleiding UEFA C (jeugd). Kan ik nu al deelnemen aan de toelatingstest nu ik mijn diploma Pupillentrainer of Juniorentrainer nog niet heb behaald?

We maken een uitzondering voor kandidaten die op in het voorjaar 2020 zijn gestart en deelnemen aan de opleiding Pupillentrainer of Juniorentrainer volgen en pas in het najaar kunnen afronden. Het is mogelijk zonder diploma direct door te stromen, mits de toelatingstest UEFA C met goed gevolg is gedaan en de kandidaat ook daadwerkelijk geplaatst wordt in een UEFA C opleiding. De nieuwe opleidingen zullen in het nieuwe seizoen starten na 1 november 2020 en dit maakt het mogelijk om in het nieuwe seizoen ook de huidige pupillen- of juniorentrainer nog af te ronden.

 

Ik heb mij ingeschreven voor de opleiding UEFA C, maar nu mijn opleiding Pupillentrainer of Juniorentrainer nog niet is afgerond heb ik besloten mijn inschrijving UEFA C ongedaan te maken. Krijg ik mijn inschrijfgeld terug?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de medewerker ondersteuning opleiding voor jouw gebied.

 

Ik ga volgend seizoen naar aan andere club, mijn stageteam verandert dus. Wat is het standpunt hierin van de KNVB?

In veel gevallen zal het vervolgen van de opleiding na de zomer betekenen dat jij als deelnemer voor het afronden van de opleiding op zoek moet naar een nieuw stageteam om de resterende (ontwikkel)opdrachten te kunnen afronden en voor het kunnen doen van je PVB’s. Het uitgangspunt daarbij is dat dit team voldoet aan de eisen zoals gesteld in de PVB-voorwaarden (zie digitale leeromgeving). Je hebt als deelnemer zelf de verantwoordelijkheid voor het (eventueel) zoeken van een nieuw stageteam en je kan daarbij advies vragen of in overleg gaan met je KNVB-docent als je hier vragen over hebt.

 

Mijn praktijkbegeleider stopt aan het eind van het seizoen. Hoe los ik dit in de praktijk op?

Voor het hebben van een praktijkbegeleider zijn bepaalde eisen opgesteld. Als je huidige praktijkbegeleider je niet verder kan begeleiden is het mogelijk en noodzakelijk een andere praktijkbegeleider te vinden. Je hebt als deelnemer zelf de verantwoordelijkheid voor het zoeken van een nieuwe praktijkbegeleider en je kan daarbij advies vragen of in overleg gaan met je KNVB-docent als je hier vragen over hebt.

 

Is er iets mogelijk in een vervangende- of “thuis”-opdracht? Of is er een andere mogelijkheid om mijn opleiding alsnog af te ronden voor de zomer? Heeft de KNVB overwogen om bijvoorbeeld de KNVB docenten te laten bepalen of de deelnemers genoeg hebben geleerd en in aanmerking kunnen komen voor hun diploma zonder het doen van de Proeve van Bekwaamheid (PVB)?

Nee, nagenoeg alle (ontwikkel)opdrachten zijn gekoppeld aan het uitvoeren van voetbalactiviteiten in de praktijk met spelers op het veld. Helaas is dit op dit moment niet mogelijk. Voor het afronden van de opleiding moet je daarnaast PVB’s doen die ook allemaal gekoppeld zijn aan praktijk op het veld. De toetsing is vastgelegd in het toetsingsreglement door de KNVB-toetsingscommissie. De toetsing is vooral vanuit en in de voetbalpraktijk en vind aan het einde van de opleiding plaats. De trainingen die deelnemers hebben gegeven tijdens het ontwikkeltraject zijn bedoeld om de competenties van de deelnemer te vergroten zodat hij/zij aan het einde in staat is om de PVB op een goede manier af te ronden. Wanneer we nu de competenties van een deelnemer zouden gaan beoordelen naar aanleiding van een training in de bijeenkomsten 10 t/m 14 zal voor een groot gedeelte van de deelnemers gelden dat zij nog niet voldoen aan alle competenties om de PVB voldoende af te ronden. Zolang het voetballen in Nederland stil staat is het niet mogelijk toetsing te doen en de opleiding af te ronden met een diploma. Eventuele ontwikkel- & beoordelingsopdrachten waarvoor de praktijk op dit moment niet nodig is kunnen uiteraard afgerond worden en hetzelfde geldt voor opdrachten waarvan de praktijk eerder heeft plaatsgevonden.

 

Als ik de opleiding in het najaar niet kan afronden, welke consequenties heeft dat? Moet ik dan later de hele opleiding opnieuw doen? Kan ik deelcertificaten krijgen voor afgeronde PVB’s?

Mocht je de opleiding dit najaar niet kunnen vervolgen en afronden, dan wordt in overleg bekeken of de opleiding op een ander moment kan worden afgerond. Mocht je in zijn geheel de opleiding niet kunnen afronden, dan is het mogelijk om een deelcertificaat te ontvangen voor de PVB die je al wel voldoende hebt afgerond.

 

Als de huidige opleiding pas in het najaar van 2020 een vervolg krijgt, zou dit betekenen dat ik weer een team moet trainen, terwijl dit voor mij in die periode (najaar 2020) niet mogelijk is. Voor mijn toekomstplannen in het voetbal heb ik het UEFA C-diploma wel nodig. Hoe wordt dit opgelost?

Aan het volgen en kunnen afronden van de opleiding is een aantal eisen verbonden. Ontwikkelopdrachten en de PVB’s moeten in de praktijk worden gedaan en voldoende afgerond voor het verkrijgen van het diploma. Het is wenselijk een eigen team te trainen, maar wanneer dit niet lukt is het aansluiten bij een ander team in de vorm van een stage ook mogelijk. Zolang opdrachten en de PVB’s vanuit en in de praktijk kunnen worden gedaan.

 

Ik verblijf in september/oktober in het buitenland. Kan ik daarna de opleiding alsnog afronden?

Ja, wanneer je door overmacht niet kan deelnemen aan de af te ronden opleiding wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing. Intentie van de KNVB Academie is deelnemers de mogelijkheid te geven de opleiding af te laten ronden. Hier geldt wel een maximale tijdsperiode voor van 12 maanden. Uiterlijk najaar 2021 moet de opleiding zijn afgerond.

 

Mijn contract bij mijn huidige vereniging loopt af, ik heb een nieuwe club gevonden waar ik straks werkzaam ben. Door dit besluit weet ik niet hoe mijn nieuwe club hierop gaat reageren. Ook zijn er trainers die bij hun nieuwe club een contract hebben getekend en waarvoor UEFA C vereist is. Wat gaat daarmee gebeuren? Wordt daar eventueel dispensatie aan verleend? Belangrijk om te weten voor zowel trainer als desbetreffende club. Hoe is dit op te lossen?

Wanneer je de opleiding niet kunt afronden en wel gaat deelnemen/vervolgen in het najaar is het door deze uitzonderlijke situatie mogelijk dispensatie te krijgen van de KNVB. De vereniging moet deze aanvragen bij de KNVB, met als motivatie dat de trainer-coach door de Corona-maatregelen de opleiding nog niet heeft kunnen afronden en de opleiding daadwerkelijk vervolgt in najaar 2020. De vereniging vraagt de dispensatie aan en vermeldt hierbij dat het gaat om een trainer-coach die nog in opleiding is. Er zal een check worden gedaan bij de KNVB-Academie. Aanvragen van dispensatie voor de trainer-coach kan bij de afdeling contact van de KNVB ( https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/mdwf-veld/controle-trainerslicentie-veld).

Deze dispensatie is geldig voor het gehele seizoen 2020-2021. Let op: belangrijke voorwaarde is wel dat je als coach ook daadwerkelijk deel blijft nemen aan de opleiding met de intentie deze positief af te ronden. Zodra de opleiding niet wordt hervat of tussentijds wordt gestopt vervalt de dispensatie en ben je op dat moment onbevoegd aan het trainen.

 

De deelnemer stroomt in als de nieuwe competitie (seizoen ‘20/’21) opgestart is. Volgens berichtgeving en planning in september/oktober wordt de opleiding hervat. De meeste voorbereidingen bij de verenigingen starten half augustus al. Waarom is er niet voor augustus 2020 gekozen?

Hier is voor gekozen om verschillende redenen. De opleidingen van de KNVB organiseren we niet tijdens de (zomer)vakantie. Het is voor veel deelnemers niet mogelijk aanwezig te zijn, aangezien zij dan op vakantie zijn. Ook zijn teams in de voorbereiding en in de opstartperiode is het niet altijd mogelijk om ontwikkelingsopdrachten en een PVB te doen of af te nemen. En als laatste zijn KNVB-docenten ook met vakantie of hebben niet de mogelijkheid voor de KNVB-werkzaamheden te verrichten.

 

Omdat de opleiding gebaseerd is op je eigen stage team, bereid je daar je trainingen op voor en dus ook het voetbalprobleem. Moeten deze opdrachten dan weer opnieuw gemaakt worden omdat er bij een ander team een ander voetbalprobleem zich voordoet?

Voor opdrachten die je op een positieve manier hebt afgerond geldt dat je deze niet opnieuw hoeft uit te voeren. Je hebt d.m.v. het uitvoeren van deze opdrachten aangetoond dat je een bepaalde ontwikkeling hebt doorgemaakt. De opdracht die je nog niet hebt uitgevoerd en/of de opdrachten die niet zijn goedgekeurd moet je gaan uitvoeren met een nieuw team in het nieuwe seizoen. Wanneer opdrachten zijn gekoppeld aan het uitvoeren van een PVB (bijvoorbeeld opdracht 2.6 voor de UEFA C (jeugd)) dan is het verstandig om de doelstellingen van de training(en) aan te laten sluiten bij de (wedstrijd)-analyse van het desbetreffende team. Mocht je hierin tegen eventuele knelpunten aanlopen dan is het verstandig om te overleggen met je docent.

 

Er zijn trainer-coaches die na de zomer bij hun werkgever hebben aangegeven op de maandagavond weer te kunnen gaan werken en trainers die bij hun nieuwe of eigen club op de maandag en woensdag gaan trainen. Blijft de cursusavond gelijk?

De KNVB Academie heeft de intentie om waar het kan zoveel mogelijk zaken in en rondom de opleiding hetzelfde te laten. Denk dan aan dezelfde docent(en), dezelfde avond en dezelfde accommodatie. Uiteraard zijn wij hier ook afhankelijk van factoren die we niet direct kunnen beïnvloeden. Zodra er meer bekend is worden de deelnemers hierover geïnformeerd.

 

Blijft de accommodatie/locatie van de KNVB-opleiding hetzelfde als nu het geval is?

De KNVB Academie heeft de intentie om waar het kan zoveel mogelijk zaken in en rondom de opleiding hetzelfde te laten. Denk dan aan dezelfde docent(en), dezelfde avond en dezelfde accommodatie. Uiteraard zijn wij hier ook afhankelijk van factoren die we niet direct kunnen beïnvloeden. Zodra er meer bekend is worden de deelnemers hierover geïnformeerd.

 

Tussen het behalen van de UEFA C en het kunnen deelnemen aan een UEFA B moet minimaal één jaar tussen zitten. Hoe gaat de KNVB hiermee om en hoe wordt dit opgelost?

De richtlijnen en eisen in de doorstroming naar een vervolgopleiding blijven dezelfde. Je behaalt je diploma later, maar je kunt zonder je diploma al de nodige coachervaring opdoen die nodig is voor het kunnen doorstromen. Je vereniging kan hier namelijk dispensatie voor aanvragen. Bij de inschrijving van de vervolgopleiding houden we ook rekening met de bijzondere situatie waarin we ons nu bevinden. Zonder garantie te kunnen geven voor toelating zullen we rekening houden met de huidige omstandigheden.

 

Ik volg momenteel de opleiding Juniorentrainer, maar de UEFA C (ook al ingeschreven) begint in september als de Juniorentrainer ook wordt hervat. Hoe kunnen we dit regelen? Kan ik dan de Juniorentrainer laten vallen als ik word toegelaten en het opleidingsgeld verrekenen met mijn UEFA C (Jeugd) opleiding?

Kandidaten die in het voorjaar 2020 zijn gestart en deelnemen aan de opleiding Pupillentrainer of Juniorentrainer en hun opleiding door de Corona-crisis pas in het najaar kunnen afronden hebben de mogelijk zonder diploma direct door te stromen, mits de toelatingstest UEFA C met goed gevolg is gedaan en de kandidaat ook daadwerkelijk geplaatst wordt in een UEFA C opleiding. De nieuwe UEFA C opleidingen zullen in het nieuwe seizoen starten na 1 november 2020 en dit maakt het dus mogelijk om in het nieuwe seizoen ook de huidige pupillen- of juniorentrainer nog af te ronden. Wanneer de deelnemer ervoor kiest om bij plaatsing voor de nieuwe UEFA C (jeugd) de huidige pupillen- of juniorentrainer niet af te ronden dan is (deel)restitutie van de opleidingsgelden mogelijk. Het hebben van het diploma pupillen- of juniorentrainer wordt overigens ook meegewogen in de toelating voor de UEFA C (jeugd). Het niet behalen van het diploma kan ook van invloed zijn op de toelaatbaarheid naar de opleiding UEFA C.

 

Kan de opleiding digitaal worden afgerond?

Nee, nagenoeg alle (ontwikkel)opdrachten zijn gekoppeld aan het uitvoeren van voetbalactiviteiten in de praktijk met spelers op het veld. Helaas is dit niet mogelijk. Voor het afronden van de opleiding moet je daarnaast PVB’s doen die ook allemaal gekoppeld zijn aan praktijk op het veld. De toetsing is vastgelegd in het toetsingsreglement door de KNVB-toetsingscommissie. De toetsing is vooral vanuit en in de voetbalpraktijk en vind aan het einde van de opleiding plaats. Zolang het voetballen in Nederland stil staat is het niet mogelijk toetsing te doen en de opleiding af te ronden met een diploma. Eventuele ontwikkel- & beoordelingsopdrachten waarvoor de praktijk op dit moment niet nodig is kunnen uiteraard afgerond worden en hetzelfde geldt voor opdrachten waarvan de praktijk eerder heeft plaatsgevonden.

 

Ik volg nu een opleiding Juniorentrainer en wil door UEFA C. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het slim is om mezelf voor de deadline in te schrijven voor UEFA C door de omstandigheden. Wordt de sluitingsdatum van de opleiding UEFA C/UEFA C (Jeugd) verschoven?

De sluitingsdatum is tot en met 19 april. Op dit moment is nog niet duidelijke of deze termijn wordt verlengd. Kandidaten die in het voorjaar 2020 zijn gestart en deelnemen aan de opleiding Pupillentrainer of Juniorentrainer en hun opleiding door de Corona-maatregelen pas in het najaar kunnen afronden hebben de mogelijk zonder diploma direct door te stromen, mits de toelatingstest UEFA C met goed gevolg is gedaan en de kandidaat ook daadwerkelijk geplaatst wordt in een UEFA C opleiding. Wanneer je deze ambitie hebt dan is het verstandig om je de komende weken in te schrijven (https://www.knvb.nl/nieuws/assist-trainers/assist-trainers/54223/opleidingen-uefa-c-en-uefa-c-youth-oktober-van-start ). Doe dit wel zo snel mogelijk aangezien sommige locaties mogelijk al vol zijn. De nieuwe UEFA C opleidingen zullen in het nieuwe seizoen starten na 1 november 2020 en dit maakt het dus mogelijk om in het nieuwe seizoen ook de huidige Pupillen- of Juniorentrainer nog af te ronden.

Mocht je hierna alsnog vragen hebben, neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij de KNVB Academie Opleidingen.

KNVB Academie

KNVB Academie, Postbus 515, 3700 AM Zeist

Laatste nieuws

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.