Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Verdieping Gemengd voetbal

Discussies over de nut en noodzaak van gemengd sporten zijn actueel. Bij voetbalverenigingen wordt bijvoorbeeld met regelmaat beweerd dat meiden andere drijfveren zouden hebben dan jongens. Maar is dat zo? Op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek wordt antwoord gegeven op deze en meerdere vragen die spelen rond (gemengd) jeugdvoetbal.

Hoe ontstaat dit beeld van meiden en jongens? En wat zijn de gevolgen hiervan? De KNVB wil je in een aantal artikelen meenemen in de beschikbare informatie omtrent (gemengd) jeugdvoetbal. Er wordt informatie gedeeld vanuit wetenschappelijke achtergronden en experts komen aan het woord. De visie op (gemengd) jeugdvoetbal is gebaseerd op beschikbare informatie. Daarnaast valt op deze pagina meer te lezen over lopende en toekomstige onderzoeken.

Drijfveren

Ieder kind beleeft plezier én ontwikkeling aan voetballen Ieder kind beleeft plezier én ontwikkeling aan voetballen In dit artikel wordt ingegaan op de drijfveren van kinderen om (te beginnen met) voetballen. ‘Meiden hebben dezelfde drijfveren als jongens’ ‘Meiden hebben dezelfde drijfveren als jongens’ Expert Roos Brouwer geeft haar visie op de drijfveren van meiden en jongens om te voetballen.

Stereotype denken

Stereotype denken belemmert de ontwikkeling van voetballende meiden Stereotype denken belemmert de ontwikkeling van voetballende meiden In dit artikel wordt belicht hoe het denken in stereotypen nadelige gevolgen kan hebben voor voetballende meiden. ‘Het gaat om het individu, niet om het geslacht’ ‘Het gaat om het individu, niet om het geslacht’ Hoogleraar Belle Derks ziet dat er in het voetballandschap veel keuzes worden gemaakt op basis van geslacht en niet op basis van individuele kwaliteit. Ze is voorstander van de ontwikkelingen binnen de KNVB rond gemengd voetbal en ziet een verschuiving.

Accommodatie

Gemengd voetbal en de accommodatie; zo gaan verenigingen ermee om Gemengd voetbal en de accommodatie; zo gaan verenigingen ermee om Clubs ervaren mogelijke uitdagingen wanneer besloten zou worden om gemengd te voetballen. Bijvoorbeeld rond de accommodatie en de kleedruimtes. Een uitdaging waar oplossingen voor zijn.

Groei meiden- en vrouwenvoetbal

Groei meidenvoetbal in cijfers Groei meidenvoetbal in cijfers Uit data-analyses worden in dit artikel de eerste voorzichtige conclusies gedeeld. 'Verschillende oorzaken voor groei' 'Verschillende oorzaken voor groei' Onderzoeker Rutger de Kwaasteniet, verricht promotieonderzoek naar wat deze groei van meiden- en vrouwenvoetbal verklaart. Volgens de expert is de groei van vrouwenvoetbal niet toe te schrijven aan één reden, maar een gevolg van de samenhang van allerlei ontwikkelingen.

Veelvoorkomende aannames

Dit is gemengd voetbal nietDit is gemengd voetbal wél
De KNVB gaat niet over team samenstellingen (dat is verenigingsbeleid). Het is dus geen verplichting om gemengde teams samen te stellen.De visie op gemengd voetballen is een advies in relatie tot gemengde teamsamenstellingen en voetballen in gemengde competities.
Het is niet uitgesloten dat er meidencompetities zijn bij pupillen tot en met twaalf jaar, het is alleen niet het uitgangspunt bij het samenstellen van competities. Het kan wel een uitkomst zijn.De KNVB vormt het competitie aanbod binnen de mogelijkheden van de beschikbare ingeschreven teams. Waarbij het organiseren van leuke wedstrijden met kans op winnen, verliezen en gelijkspelen gedurende de competitie in een veilige omgeving centraal staat.
De visie op gemengd voetballen is gevormd voor alle jeugdvoetballers, en niet vanuit het uitgangspunt de gemiddeld genomen meer talentvolle of ambitieuze jeugdspelers.Graag zien we alle jeugdteams t/m O12 in de gemengde jeugdcompetitie spelen. Dit is wat ons betreft een norm die los staat van geslacht, niveau of potentieel talent. Zie ook project Gelijke kansen.
 De visie op gemengd voetballen is gevormd vanuit het oogpunt jeugdvoetballers, jongens en meiden. Iedere jeugdspeler is uniek, drijfveren van jeugdspelers zijn niet afhankelijk van geslacht.
 Vanaf O13 kunnen meidenteams altijd kiezen voor deelname aan de (gemengde) Jeugd Onder competitie of de Meiden competitie.
 Gemengd voetballen mag op alle leeftijden en op alle niveau’s binnen het jeugdvoetbal.
 Talentvolle en ambitieuze meiden adviseren we om zo lang mogelijk gemengd te voetballen.

Lopende onderzoeken

Het vormen van een visie wordt gedaan op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Een visie kan dus aan veranderingen onderhevig zijn, bij het verkrijgen van nieuwe informatie. De KNVB zal ook onderzoek blijven doen naar het thema gemengd voetballen. De wens is er om dit te doen binnen de domeinen: sociaal/emotioneel/maatschappelijk, voetbalinhoudelijk, psychologisch, cognitief en pedagogisch. De KNVB beschikt over een eigen onderzoeksteam maar zal dit ook altijd doen in samenwerking met gespecialiseerde partijen en bedrijven waaronder, Universiteiten, Hogescholen, kennisinstellingen en onderzoeksbureaus. Momenteel lopen er twee onderzoeken binnen het sociaal, emotioneel maatschappelijke domein. Beide onderzoeken vinden plaats binnen het (gemengde) jeugdvoetbal. Onderzoek één zal zich richten op de drijfveren van jeugdvoetballers en onderzoek twee zal zich richten op het inclusief denken van jeugdspelers.

Pilot

In West Nederland heeft in de eerste seizoenshelft van seizoen 2019/2020 een pilot plaats gevonden in de O9 competities. In West Nederland bestaat de mogelijkheid om O9 meidenteams in te schrijven voor een specifieke meidencompetitie. Hiervoor waren bij aanvang van de competitie 230 teams ingeschreven. 189 van deze teams is niet in de specifieke meidencompetitie gaan spelen maar in een meer gemengde competitie waarbij het organiseren van leuke wedstrijden met kans op winnen, verliezen en gelijkspelen gedurende de competitie in een veilige omgeving centraal staan. Bij de competitie-indeling is ook rekening gehouden met de teamsamenstellingen binnen deze competitie. In deze competities speelden teams tegen ploegen met dezelfde samenstelling, maar ook tegen teams met een andere samenstelling. De pilot is cijfermatig een groot succes, dat blijkt uit:

  • Er zijn geen klachten binnen gekomen van verenigingen
  • Rubriek 4 (wedstrijden die eindigen met 12 of meer doelpunten verschil) is gedaald van 15,5% naar 2,2% bij deze teams.

Daarnaast viel deze pilot samen met een andere pilot namelijk het voetballen in vier fasen waardoor er vaker wordt heringedeeld en teams dus sneller op het passende niveau spelen en leuke wedstrijden spelen. Doordat de meidenklasse in deze pilot geen gesloten competitie meer was, konden zowel meiden-, jongens- als gemende teams op een meer passend niveau worden ingedeeld. De KNVB tracht deze pilot ook door te voeren in andere delen van Nederland en voor het seizoen 20/21 in te voeren naar de O10 competitie. Naast het cijfermatige gedeelte zal de KNVB de bevindingen van de speelsters, spelers, ouders en trainers ook onderzoeken in het voorjaar van 2020.

Onderzoek gemengde competities en teams Onderzoek gemengde competities en teams Lees hier meer over de uitkomsten van een aantal afgeronde onderzoeken naar gemengde competities en gemengd voetballen.

Toekomstige onderzoeken

Zoals beschreven is het interessant om gemengd voetballen vanuit nog veel meer domeinen te onderzoeken. De vragen binnen het voetbalinhoudelijke domein staan op dit moment hoog op de agenda om mee te starten. Ook zal de KNVB bekijken, hoe, wanneer en met welke partijen de onderzoeken in de andere domeinen kunnen worden vormgegeven.

Eerder verschenen artikelen

KNVB staat voor plezier en ontwikkeling in het jeugdvoetbal KNVB staat voor plezier en ontwikkeling in het jeugdvoetbal Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren is het van belang dat kinderen met gelijkgestemden voetballen. In dat kader wordt steeds vaker gekozen om gemengd voetbal als uitgangspunt te nemen, waarbij jongens en meiden samen met elkaar voetballen. Gemengd voetbal; positief voor zowel jongens als meiden Gemengd voetbal; positief voor zowel jongens als meiden Gemengd voetbal komt in de praktijk steeds vaker voor. Bekijk hier de ervaringen van clubs, speelsters, spelers en de KNVB. Q&A gemengd jeugdvoetbal Q&A gemengd jeugdvoetbal Antwoorden op veelgestelde vragen over gemengd voetbal.

Laatste nieuws