Concreet maken missie en visie

Het is belangrijk de kernwaarden zo concreet mogelijk te formuleren. Want het kan gebeuren dat er aan de kernwaarden getornd wordt.

Als de vereniging sterk groeit of als er gewerkt wordt aan het waarmaken van de visie, dan kan de vereniging voor lastige keuzes worden gesteld. Hoe gaat een club om met ongeremde ledengroei? Wat als er onvoldoende faciliteiten zijn? Het concretiseren van de kernwaarden geeft richting aan de keuzes die gemaakt worden. Bij elke keuze, zowel in de uitvoering als op strategisch niveau, geven de gemeenschappelijk vastgestelde kernwaarden de doorslag.

De vereniging kan voor lastige keuzes worden gesteld

Net als de vereniging heeft ook de jeugdafdeling zijn kernwaarden. Dit zijn de geschreven en ongeschreven regels die van toepassing bij het opleiden van de jeugd. Ze zeggen iets over de cultuur van de vereniging en zijn richtinggevend voor het gedrag van de mensen die in de vereniging actief zijn. Voor het jeugdvoetbalbeleidsplan wordt met elkaar vast vastgesteld wat binnen de vereniging de gedeelde waarden zijn. Zoek daarvoor naar gemeenschappelijke antwoorden op deze vragen:
 

 • Wat zijn gedeelde waarden die belangrijk zijn voor de vereniging bij het opleiden van de jeugd?
 • Hoe onderhoudt de vereniging de relatie met de jeugdleden?

Doelstellingen

Doelstellingen zijn tastbare resultaten die moeten worden nagestreefd om de missie, visie en strategie van de vereniging per leeftijdscategorie waar te maken. Dit begint met de vraag: wat wil de club in de toekomst bereiken met de jeugdafdeling? Vervolgens moeten deze vragen ook gesteld worden voor deze onderdelen:
 

 • Visie op jeugdvoetbal
 • Visie op leren voetballen
 • Visie op en ontwikkelen van een speelwijze
 • Visie op wedstrijden
 • Het begeleiden van jeugdspelers
 • Teamindeling en selectiebeleid
 • Overig voetbalaanbod

Het is goed om bij het formuleren van de doelstellingen op deze onderdelen niet alleen te kijken naar wat er verbeterd moet worden in de jeugdafdeling, maar datgene dat juist heel goed gaat ook een plaats te geven.

Het plan van aanpak kan alleen werken wanneer er voldoende draagvlak is.

Plan van aanpak

Na het bepalen van de hoofddoelstelling en de doelstellingen per thema, moet een plan van aanpak gemaakt worden. Daarin wordt beschreven wat er op de korte en lange termijn voor nodig is om de doelstellingen waar te maken. Welke commissies of personen en middelen zijn daarbij van belang?

Het is slim om met elkaar af te spreken waarom een bepaald doel bereikt moet worden. Benoem daarbij de consequenties van de doelstellingen. En geef de termijnen aan waarbinnen deze doelstellingen behaald moeten worden. Gebruik hiervoor een jaarlijks actieplan waarin de geplande acties uitvoerig beschreven moeten worden. Om doelstellingen in het Jeugdvoetbalbeleidsplan te kunnen halen moeten ze SMART gemaakt worden. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
 

 • Specifiek. Zorg dat de doelstelling niet vaag is. Naarmate de doelstelling preciezer geformuleerd is, wordt het makkelijker er invulling aan te geven. Alle betrokkenen moeten een duidelijk verband zien tussen de doelstelling en de activiteiten die van ze gevraagd worden. Een heldere doelstelling geeft antwoord op de vijf vragen: wat wil de club bereiken, wie zijn erbij betrokken, waar is het voor, wanneer gebeurt het en welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
 • Meetbaar. Zorg dat het zichtbaar is welk doel wordt nagestreefd.
 • Acceptabel. Binnen de vereniging werkt niemand alleen aan de doelstellingen. Om die reden moeten ze ook geaccepteerd worden door degenen die ermee gaan werken. Zonder draagvlak is het niet succesvol.
 • Realistisch. Zorg ervoor dat de doelstellingen haalbaar zijn met aanvaardbare inspanningen. Zijn er binnen de vereniging voldoende knowhow, capaciteit en middelen en bevoegdheden om ze waar te maken? Als een doel niet realistisch is, zullen mensen niet voldoende gemotiveerd zijn. Een te gemakkelijk doel is ook niet interessant, omdat het mensen niet uitdaagt en geen bevrediging oplevert.
 • Tijdgebonden. Koppel een begin- en een eindpunt aan de doelstellingen. Wanneer wordt begonnen met de activiteiten? Wanneer zijn ze klaar? En wanneer is het doel bereikt?

De doelstellingen kunnen verder worden uitgewerkt door per bestuursgroep (of doelgroep) een actieplan te beschrijven voor de doelstellingen die zijn opgesteld. Houdt dit actieplan kort, bondig en overzichtelijk.

Laatste nieuws

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.