Missie en visie

Wat is het inhoudelijke fundament van het jeugdvoetbalbeleidsplan? Door onderstaande stappen te doorlopen kan een vereniging vaststellen waar ze staan, waar ze naartoe willen en hoe dat aangepakt kan worden.

Het inventariseren van de huidige situatie

De eerste taak van de werkgroep jeugdvoetbalbeleidsplan is het in kaart brengen van de vereniging en de jeugdafdeling in het bijzonder. Op deze manier wordt de basis gelegd voor een verenigingsspecifiek jeugdplan.

De vereniging kan in kaart worden gebracht door een duidelijke beschrijving te geven. Geef algemene verenigingsinformatie, maar omschrijf ook kort de geschiedenis van de vereniging en hoe de vereniging er nu uitziet: de aanwezige afdelingen, een beschrijving van de accommodatie (velden, kleedlokalen, kantine), de ligging van het sportcomplex, competitieniveau van de jeugd en de senioren, enzovoorts.

Het beschrijven van de accommodatie hoort bij het inventariseren van de huidige situatie.

Het vaststellen van de missie en visie

De missie geeft aan wie de vereniging is, wat de vereniging doet en waar de vereniging voor staat

Vervolgens gaat de club aan de slag met de vraag: wat moet er bereikt worden met het opleiden van de jeugd? Wanneer heeft iedereen hetzelfde doel voor ogen en wanneer is dat terug te zien op het veld? Om die vragen te beantwoorden, moet eerst vastgesteld worden waar de vereniging en de jeugdafdeling voor staan en waar de vereniging en de jeugdafdeling naar toe moeten. Oftewel: wat is de missie en wat is de visie? En hoe wordt die missie en visie vertaald naar de praktijk?

De missie geeft aan wie de vereniging is, wat de vereniging doet en waar de vereniging voor staat. Hiervoor moet dus gezocht worden naar het DNA van de vereniging. Dit kan bepaald worden door antwoord te geven op¨de volgende vragen:
 

 • Wat is het werkterrein van de club?
 • Wat is het bestaansrecht van de club?
 • Wat zijn de normen, kernwaarden en overtuigingen van de club?
 • Welke betekenis heeft de club voor de leden en andere betrokkenen?

Door met deze vragen aan de slag te gaan, bepaalt een vereniging de focus. Een vereniging stelt vast wat de aandachtspunten zijn en wat juist minder belangrijk is.

De visie van de vereniging en jeugdafdeling

De visie beschrijft waar een vereniging naartoe wil en waar de komende jaren aan gewerkt moet worden. Wat is de toekomstdroom, welke stip aan de horizon is er voor ogen? Hoe ziet de vereniging er over een aantal jaren uit en wat moet dan bereikt zijn met de jeugdopleiding? En hoe kan dit bereikt worden? Dit kan zo omschreven worden:

 • Een visie is een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de vereniging in de toekomst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toekomst, dat perspectieven biedt over een periode van ten minste twee tot vijf jaar.

Om te weten waar de vereniging naartoe moet, moet eerst goed een vertrekpunt worden vastgesteld. Dit startpunt hangt samen met de missie die is vastgesteld. In de analyse is het goed om een antwoord te vinden op de volgende vragen:
 

 • Wat zijn de sterke punten van de vereniging?
 • Welke verbeterpunten kent de vereniging?
 • Welke ontwikkelingen buiten de vereniging om bieden kansen om de vereniging te versterken?
 • Welke ontwikkelingen buiten de vereniging om vormen een bedreiging voor de vereniging?
 • Hoe ziet de toekomst eruit en die van de concurrenten?
 • Welke ambities heeft de vereniging op de langere termijn?

De visie vormt samen met de missie de basis van al het doen en laten binnen de vereniging. Als deze missie en visie niet duidelijk zijn, dan ontstaat het gevaar dat ‘iedereen maar wat doet’, omdat de koers en uitgangswaarden ontbreken.

Missie en visie van de jeugdafdeling

Als de missie en visie van de vereniging zijn vastgesteld, kan hetzelfde gedaan worden voor de jeugdafdeling: waar staat de jeugdafdeling voor en wat wil de club bereiken met het opstellen en invoeren van een jeugdvoetbalbeleidsplan? Wat is het toekomstbeeld, de stip aan de horizon? En hoe kan dat bereikt worden? Stel als jeugdafdeling hiervoor bovenstaande vragen.

Deze analyse van de kansen en bedreigingen geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de omgeving van de vereniging die een kans of een bedreiging opleveren voor de jeugdafdeling. Liggen er kansen op het gebied van sponsoring? Of zijn er interessante demografische ontwikkelingen (als er bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk wordt gebouwd of dat het woongebied juist vergrijst)?

Ook een goed middel om een sterkte-zwakte en kansen-bedreigingen-analyse (die ook wel een SWOT-analyse wordt genoemd) uit te voeren, is het houden van een enquête onder een aantal leden die bij de jeugdafdeling zijn betrokken, waaronder ook de jeugdleden zelf en de ouders van de jeugdleden.

Waar staat de jeugdafdeling voor en wat wil de club bereiken met het opstellen en invoeren van een jeugdvoetbalbeleidsplan?

De kernwaarden zijn de geschreven en ongeschreven regels die binnen de vereniging gelden

Als de missie en visie van de vereniging is geconcretiseerd, dan kan de de stip aan de horizon worden ingekleurd. De route die daarbij bewandeld moet worden en de keuzes die onderweg gemaakt dienen te worden, worden voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden die met elkaar zijn afgesproken. Dit zijn de geschreven en ongeschreven regels die binnen de vereniging gelden. Ze zeggen iets over de cultuur van de vereniging en zijn richtinggevend voor het gedrag van de mensen die in de vereniging actief zijn.

Voor het jeugdvoetbalbeleidsplan moet met elkaar vastgesteld worden wat binnen de vereniging de gedeelde waarden zijn. Zoek daarvoor naar gemeenschappelijke antwoorden op een vraag als: wat zijn gedeelde waarden die belangrijk zijn voor de vereniging? Het is belangrijk dat iedereen binnen de vereniging bekend is met de kernwaarden en er ook achter staat. Deze gedeelde waarden bepalen of vrijwilligers kunnen werken op een manier die bij hen past en die hen energie geeft. En die energie of passie zorgt voor betrokkenheid en voor bevlogenheid.

Concreet maken missie en visie Concreet maken missie en visie Het is belangrijk de kernwaarden zo concreet mogelijk te formuleren. Want het kan gebeuren dat er aan de kernwaarden getornd wordt.

Laatste nieuws

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.