Bind kinderen & jongeren uit armere gezinnen

Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen. Als voetbalclub kun je deze kinderen en jongeren de kans geven om te gaan of blijven voetballen, ook als er thuis onvoldoende geld is. Het Jeugdsportfonds kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds?

Medewerkers van een voetbalclub kunnen zelf geen aanvraag voor een bijdrage doen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van het Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen voetbalclub. De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt aan de voetbalclub.

Wat kun je als clubbestuurder doen?

Je kunt de penningmeester, trainers en vrijwilligers van de voetbalclub laten weten dat het Jeugdsportfonds bestaat. Zij kunnen ouders wijzen op de hulp die ze kunnen krijgen van het Jeugdsportfonds, waardoor hun kinderen lid kunnen worden of blijven van de voetbalclub. Ouders kunnen zelf op zoek gaan naar een intermediair of contact opnemen met de coördinator van het lokale Jeugdsportfonds. Ook helpt het om bestaande leden en bezoekers erover te informeren. Wie weet kennen zij gezinnen die wel een steuntje kunnen gebruiken.

Praktijkverhaal

Twaalf extra leden WDS’19 met steun JeugdsportfondsOm te voorkomen dat kinderen afhaken, schakelt WDS’19 de hulp in van Jeugdsportfonds. Inmiddels voetballen er twaalf leden die door de steun van Jeugdsportfonds bij de vereniging terecht konden.

Hulpmiddelen

Door middel van een tekst op de clubwebsite breng je de mogelijkheden van Jeugdsportfonds onder de aandacht. Je kunt hiervoor onderstaande voorbeeldtekst en afbeeldingen gebruiken.

Contact met JeugdsportfondsKom in contact met de coördinator van het lokale Jeugdsportfonds.


Terug naar boven