65+

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een voetbalvorm voor senioren die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Er wordt niet gerend, maar, zoals de term al zegt, gewandeld. De liefde voor voetbal verdwijnt niet met de jaren.

Walking Football

De vergrijzing van de samenleving biedt het voetbal en de voetbalverenigingen naast een aantal uitdagingen ook kansen om nieuwe doelgroepen aan zich te (blijven) binden. Niet alleen als (actieve) voetballer/sporter, maar nog veel meer als vrijwilliger. Met Walking Football kan de vereniging een interessante doelgroep (60+) behouden én werven. Gezien de doelgroep is het overdag aanbieden van deze voetbalvorm een mogelijkheid. Op deze manier kan de accommodatie nog beter worden benut daar overdag vaak veel meer ruimte op de velden beschikbaar is dan in de avonduren.

Voor wie?

Met Walking Football krijgen 60-plussers die vanwege fysieke beperkingen niet kunnen deelnemen aan het traditionele voetbal weer de kans om een balletje te trappen. Het is de perfecte oplossing voor spelers die daarnaast ook nog het sociale aspect van het voetbal willen beleven.

Walking Football bij mijn club

Een vereniging bepaalt uiteindelijk zelf op welke manier Walking Football wordt geïntegreerd. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Het tactisch aspect van het voetbal krijgt hierdoor een nieuwe dimensie. Het fysieke karakter van voetbal maakt plaats voor een rustige vorm van bewegen.

Om verenigingen te ondersteunen in het opzetten van Walking Football is de handleiding 'Stap voor Stap naar Walking Football' ontwikkeld. In tien stappen staat beschreven hoe Walking Football bij de vereniging is op te zetten en te integreren.

De ondersteuning door de KNVB bestaat uit het verstrekken van een informatiepakket met onder meer een handboek, spelregels, etc.

Praktijkverhalen 65+Laat je inspireren door verhalen uit de praktijk. Lees op welke manier andere amateurverenigingen actief zijn op het gebied van ledenwerving en -behoud voor 65+.

 


Terug naar boven