13-18 jaar

Jongeren in de pubertijd krijgen andere interesses en kunnen op veel verschillende manieren hun vrije tijd besteden. Jongens en meiden uit de leeftijdscategorie 13-18 jaar zijn over het algemeen een groep die extra aandacht verdient om hen te binden aan de vereniging. Een voetbalvorm die ingezet kan worden is zaalvoetbal. Ga de samenwerking aan met zaalvoetbalverenigingen en onderwijsinstanties en bind leden aan je club.

Zaalvoetbal

Zaalvoetbal is een snelle, dynamische voetbalvariant die erg populair is onder jongeren. Ook Ajax, PSV en Feyenoord laten hun jeugdspelers zaalvoetballen als onderdeel van de training. De laatste jaren hebben wij het aanbod voor jeugd uitgebreid. Zo is het voor zowel veld- als zaalvoetbalverenigingen veel makkelijker geworden om deze tak van voetbal in te zetten als uitbreiding voor het huidige aanbod. Het biedt jeugdleden meer variatie, maar is bijvoorbeeld ook een prima alternatief in de winterstop.

Zaalvoetbal voor veldverenigingen via jeugdcompetities

Zaalvoetbal wordt door steeds meer Eredivisieclubs gebruikt in de opleiding. Ajax, PSV en Feyenoord startten met ingang van het seizoen 2014/’15 met pupillencompetities in de zaal voor hun jongste jeugd. Ook voor amateurverenigingen is het interessant het aanbod uit te breiden naar de zaal om zodoende een breder scala aan vaardigheden te ontwikkelen. En boven alles; de spelertjes vinden het ontzettend leuk! Pupillen en junioren kunnen zich als team aanmelden en meedoen aan een bestaande jeugdcompetitie of deze zelf creëren. De competitie bestaat uit een reeks van tien tot twintig wedstrijden.

Scholencompetitie Voortgezet Onderwijs

Als vereniging kun je ook – in samenwerking met de KNVB en lokale partners – een zaalvoetbalcompetitie organiseren voor het voortgezet onderwijs. Bij deze sociale en sportieve competitie krijgen de deelnemers een betere band met elkaar, de school, de wijk én de vereniging. De komende tijd gaat de KNVB nog intensiever samenwerken met middelbare scholen om het aanbod via scholen verder uit te breiden.

Zaalvoetbal op het MBO

Een succesvol zaalvoetbalaanbod voor het MBO, speciaal voor de 16+-doelgroep. Studenten krijgen hierbij voetballes tijdens schooltijd. Daarnaast kunnen ze meedoen aan een naschoolse onderlinge competitie. De kers op de taart is het officiële Nederlands Kampioenschap voor MBO’s.

Zaalvoetbalacademie

Een ideaal middel om jongens en meiden van 12 tot en met 18 jaar te laten kennismaken met zaalvoetbal is het opzetten van een zaalvoetbalacademie. In een reeks van twaalf activiteiten krijgen deelnemers training van trainers van de vereniging, afgewisseld met wedstrijden en toernooitjes. Veel verenigingen hebben inmiddels dankzij de zaalvoetbalacademie nieuwe jeugdteams aan zich kunnen binden. Deze academie kan tevens een aantrekkelijk extra aanbod zijn voor huidige jeugdleden.

De ondersteuning door de KNVB bestaat onder meer uit:

 • Begeleiden in de opstartfase door een medewerker organisatie zaalvoetbal in het district;
 • Organiseren van een informatiebijeenkomst voor deelnemers;
 • Verbinden van lokale partijen voor gezamenlijke organisatie.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Marius Privee. Op deze manier kan samen gekeken worden naar de mogelijkheden om zaalvoetbal te integreren binnen de vereniging.

Marius Privee

Medewerker zaalvoetbalontwikkeling

G-voetbal

Onder het motto ‘Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet’ kunnen voetballers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Nederland al meer dan 30 jaar competitie spelen en trainen bij een voetbalclub. Bij steeds meer verenigingen is het de gewoonste zaak van de wereld dat deze spelers volwaardig lid zijn. En zo hoort het ook.

De vereniging kan een leuke, sociale en veilige sportomgeving bieden aan voetballers met een beperking.

Deze voetbalvorm bij mijn club

Organiseert jouw club nog geen G-voetbal-activiteiten of is er nog geen G-voetbalaanbod in de regio? Dan kan dit een goede aanvulling zijn op het huidige aanbod. De vereniging kan een leuke, sociale en veilige sportomgeving bieden aan voetballers met een beperking. Zo geeft de club op een positieve manier invulling aan haar maatschappelijke functie in de wijk.

Competities/toernooien

De KNVB organiseert voor jeugd en senioren een G-voetbalcompetitie. Het enige verschil met het reguliere veldvoetbal is dat er enkele aanpassingen zijn. Bijvoorbeeld wat betreft enkele regels en de grootte van het speelveld. Het motto is: normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. De indeling van de competitie is op basis van het speelniveau en de leeftijd van de teams.

Daarnaast staan er voor G-voetballers jaarlijks tal van toernooien en activiteiten op het programma, zowel op het veld als in de zaal. Denk bijvoorbeeld aan het CBV-toernooi in Barendrecht, de district G-voetbaldag en de vele toernooien bij de clubs.

De ondersteuning door de KNVB bestaat onder meer uit:

 • specialistische kennis en ondersteuning van de doelgroep in relatie tot voetballen;
 • ondersteuningstraject bij het opzetten van G-voetbal;
 • handleiding G-voetbal en DVD ‘Passend Voetbal’;
 • cursus G-voetbaltrainer (vier bijeenkomsten);
 • materialenpakket met onder meer ballen en hesjes;
 • het organiseren van kader bijeenkomsten.

Aangepast voetbal kent nog meer verschijningsvormen. Deze vallen echter niet onder de doelgroep ‘G-voetbal’, zoals die is vastgesteld door de KNVB.

 • CP-voetbal: de nationale KNVB-afvaardiging van spelers met motorische problemen, als gevolg van een hersenbeschadiging (cerebrale parese). Ook voetballers met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) komen hiervoor in aanmerking. De spelers van het Nederlands CP-team spelen veelal op recreatief niveau in de reguliere competitie.
 • Blindenvoetbal: een volwaardige sport voor blinden en slechtzienden. Die laatste groep kan overigens ook eventueel meedoen in het ‘gewone’ G-voetbal.
 • Doven en slechthorenden: zij spelen voetbal binnen reguliere KNVB-competities of zijn lid van een eigen ‘dovenvereniging’.
 • Voetbal en autisme: voor mensen met een ‘autisme spectrum stoornis’ zijn er verschillende mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met de KNVB.

Een plek waar iedereen zich thuis kan voelenEen plek waar alle kinderen kunnen sporten, ook wanneer ze een beperking hebben. Een plek ook, waar iedereen zich thuis kan voelen.

Voetbal+ scoort bij SC WoezikBij SC Woezik werd onlangs gestart met het initiatief Voetbal+. Voetbal voor mensen met een beperking. Het werd een doorslaand succes.

Vrienden-& Vriendinnendag

Er zijn diverse manieren voor verenigingen om meer meiden te binden aan de vereniging.Misschien wel de allerleukste vorm van werving is de Vrienden-& Vriendinnendag. Een middag waarop jongens en meiden die al lid zijn van de vereniging een vriendje, vriendinnetje, klasgenootje, neefje, nichtje, buurjongetje of buurmeisje meenemen naar de vereniging. Een middag vol voetbalplezier, bedoeld om die nieuwe meiden en hun ouders op een leuke manier kennis te laten maken met voetbal en je vereniging. Het Vrienden-& Vriendinnendagpakket, met handleiding en promotiemateriaal, is bij ons gratis op te vragen.

Vrienden-& VriendinnendagBekijk alle beschikbare informatie en promotiematerialen op KNVB ASSIST om een Vrienden- en Vriendinnendag te organiseren bij jouw vereniging.


Terug naar boven