Tuchtrechtelijke organisatie

Tot nu toe was er per district een tuchtcommissie en commissie van beroep. Vanaf het seizoen 2017/’18 wordt er in het amateurvoetbal naast een tuchtcommissie en de commissie van beroep een college van aanklagers ingevoerd.

Het streven is met de intrede van de aanklager de tuchtrechtspraak onafhankelijker en transparanter te maken. Tevens speelt de aanklager een belangrijke rol bij het bewaken van de uniformiteit en de kwaliteit, onder meer door gebruik te maken van beroep en herziening.

 
 

Wat gebeurt er na een rode kaart in het amateurvoetbal?

De arbeidsorganisatie is geconcentreerd in de steunpunten Zeist, Eindhoven en Zwolle. Vanaf het seizoen 2017/’18 is er geen tuchtcommissie en commissie van beroep meer per district, maar een college van aanklagers, tuchtcommissie en commissie van beroep per steunpunt.

Hoofdaanklagers

De hoofdaanklagers in de regio’s (één per steunpunt) vormen samen met een apart gekozen hoofdaanklager het landelijk college van aanklagers. De voorzitters van de tuchtcommissies in de regio’s vormen samen met een apart gekozen voorzitter de landelijke tuchtcommissie en de voorzitters van de commissies van beroep in de regio’s vormen samen met een apart gekozen voorzitter de landelijke commissie van beroep. De tuchtrechtelijke functionarissen worden gekozen door de ledenraad.

Bij het bepalen van een straf hanteren de tuchtorganen landelijke richtlijnen, vastgesteld in de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal door het college van aanklagers. Deze handleiding vormt samen met het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal de basis voor de werkzaamheden van de tuchtorganen.

Behandeling door de aanklagerDe aanklager is de spil in de tuchtrechtelijke procedure. Bij de aanklager komen nieuwe zaken binnen. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige bewijsmiddelen en de samenstelling van het dossier.

Behandeling door de commissie van beroepAls iemand het niet eens is met de uitspraak van de tuchtcommissie bestaat in vrijwel alle gevallen de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan.

Behandeling door de tuchtcommissieAls een zaak niet met een schikkingsvoorstel wordt afgedaan of als betrokkene het schikkingsvoorstel heeft afgewezen, dan volgt een volledige behandeling van de betreffende tuchtzaak door de tuchtcommissie.


Terug naar boven