Behandeling door de aanklager

De aanklager is de spil in de tuchtrechtelijke procedure. Bij de aanklager komen nieuwe zaken binnen. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige bewijsmiddelen en de samenstelling van het dossier. De aanklager bepaalt vervolgens of er wordt geseponeerd, een schikking wordt aangeboden of de zaak aan de tuchtcommissie wordt voorgelegd.

Bij directe rode kaarten, maar ook bij steeds meer verenigingsstraffen, wordt gewerkt met het schikkingsvoorstel. De aanklager heeft zowel bij directe rode kaarten, als bij verenigingsstraffen, de mogelijkheid om een schikkingsvoorstel aan te bieden. In de meeste gevallen wordt dit gedaan enkel op basis van de rapportage van de scheidsrechter. Dit heeft als voordeel dat er snel duidelijkheid kan worden gegeven.

Als betrokkene heb je recht op verweer en om je in elke fase van de behandeling van een zaak te laten bijstaan door een advocaat of een schriftelijk gemachtigde. Ook bestaat het recht tot inzage van het dossier. De aanklager wordt ondersteund door medewerkers van de arbeidsorganisatie. Zij vormen het secretariaat van de aanklager, zijn contactpersoon van de aanklager en zijn belast met de uitwerking en verzending van de schikkingsvoorstellen.

Behandeling door de commissie van beroepAls iemand het niet eens is met de uitspraak van de tuchtcommissie bestaat in vrijwel alle gevallen de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan.

Behandeling door de tuchtcommissieAls een zaak niet met een schikkingsvoorstel wordt afgedaan of als betrokkene het schikkingsvoorstel heeft afgewezen, dan volgt een volledige behandeling van de betreffende tuchtzaak door de tuchtcommissie.


Terug naar boven