Bij Wilhelmina Boys is VOG een kans

Als bestuur wil je alles doen om ieder lid in een veilige omgeving te laten sporten. Wilhelmina Boys voegde de daad bij het woord door van elke begeleider en vrijwilliger binnen de club een VOG te vragen.

Onzedelijk gedrag door jeugdleiders of trainers. Elke betrokken clubman of -vrouw kent de voorbeelden uit de media van de laatste jaren. Je moet er niet aan denken dat het op jouw vereniging gebeurt. Het plan voor de verplichte VOG (Verklaring Omtrengt Gedrag) is volgens voorzitter Andor Jansen al in 2010 geopperd, maar bleek toen financieel niet haalbaar. "Sinds januari 2015 wordt voor verenigingen de VOG-aanvraag gesubsidieerd. Toen we dat hoorden, hebben we als bestuur meteen doorgepakt. Ondanks dat de sociale controle binnen onze vereniging groot is, kun je je beleid niet daarop baseren. We willen dat iedereen, en dan met name onze jeugdspelers, in een veilige omgeving kunnen sporten. En dat willen we borgen. We hebben het wel samen met onze leden gedaan want ondanks dat ze allemaal de achterliggende gedachte snappen, kunnen ze zich ook gewantrouwd voelen. Echter vanaf het eerste moment waren de reacties unaniem positief."

Voorwaarden NOC*NSF

Wilhelmina Boys heeft het voornemen eerst ‘in de wandelgangen’ getoetst. Tijdens de algemene ledenvergadering is het plan vervolgens officieel gepresenteerd. Daarin waren heel duidelijk de argumenten opgesomd achter het plan. Dat zijn er drie. Allereerst en verreweg het belangrijkste is het argument van veiligheid en bescherming. Daarnaast heeft de verplichte VOG ook een zelfreinigend effect. Tenslotte onderscheidt het Wilhelmina Boys ook van andere verenigingen in de regio. Nadat de ALV goedkeuring gaf aan het plan is een aantal acties ondernomen om te voldoen aan de voorwaarden die NOC*NSF verbindt aan de subsidiëring van de VOG-aanvragen.

Dat traject begint, naast het voldoen aan wat algemenere voorwaarden, met het opstellen van een preventief beleid. Dat betekent dat je als club moet voldoen aan een of meerdere vastgelegde criteria. Het opnemen van de door NOC*NSF vastgestelde gedragsregels in het normen en waarden-beleid van de vereniging, of het hebben van een aanname-beleid, of het aanstellen van een VCP (Vertrouwens Contact Persoon). Een VOG kan voor veel verschillende gedragscriteria worden aangevraagd. Is iemand bijvoorbeeld ooit betrokken geweest bij financiële malversaties of geweldpleging of heeft hij of zij ooit een zedendelict begaan? De Bestse voetbalclub vraagt de VOG aan voor de vrijwilligers die in de jeugdafdeling actief zijn, uitsluitend op de criteria 84 en 85. Deze betreffen het verleden van een vrijwilliger waar het gaat om de omgang met minderjarigen (84) en verstandelijk gehandicapten (85).

Breder pakket

"Voor Wilhelmina Boys maakt deze verplichte VOG deel uit van een breder pakket maatregelen om de vereniging verder te professionaliseren en te profileren", legt Jansen uit. "We proberen kritisch naar onszelf te kijken. Zo willen we gaan werken met een kwaliteissysteem waarin onze commissies zichzelf regelmatig beoordelen op basis van hun belangrijkste kerntaken. Daaruit komen dan vanzelf zogenaamde to-do-lijsten. Dit maken we ook transparant naar de leden. Die weten dan precies waar we mee bezig zijn en waarom. En misschien nog wel belangrijker; waar we niet mee bezig zijn. Het daagt onze leden uit om ons daarop te attenderen. De hele systematiek rondom de VOG hebben we in onze ledenadministratie ondergebracht en ook in Sportlink geborgd. Daarmee zijn ook de herhalingsaanvragen afgedekt, want een VOG verloopt na drie tot vijf jaar."

Het bestuur van Wilhelmina Boys is blij dat ze de keuze voor de VOG heeft gemaakt. Voorzitter Jansen: "We hebben nu al het mogelijke gedaan om de veiligheid van onze kwetsbare leden te waarborgen. We kunnen onszelf en onze achterban in ieder geval in de ogen aankijken mocht er ooit onverhoopt iets gebeuren. Het invoeren van de verplichte VOG biedt geen garanties. Er is geen enkele vrijwilliger vertrokken vanwege de VOG. Daarmee zie je dat zo'n verklaring geen drempel vormt voor de vrijwilligers. Het is juist een kans voor de vereniging om zich naar zijn leden en naar de wijk, dorp of stad van zijn beste kant te laten zien."

Wilhelmina Boys heeft twee documenten opgesteld die ook voor andere verenigingen handig kunnen zijn bij om leden te informeren en te activeren. Het eerste document beschrijft de aanvraagprocedure voor de VOG. Het andere bestand is een voorbeeldbrief de de club verzendt naar alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de vereniging.

De verenigingsadviseur uit jouw regio helpt je bij vragen over de VOG. Voetbalverenigingen kunnen voor hun vrijwilligers in de meeste gevallen een gratis VOG aanvragen.

Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning

Gratis VOG Gratis VOG

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.