Voetbaltechnische ondersteuning

Met ingang van het seizoen 2015/’16 heeft het voetballandschap in Nederland een behoorlijke verandering ondergaan. Er is met de KNVB technisch jeugdcoördinator (TJC) een nieuwe functie in het leven geroepen en de districtskantoren zijn vervangen door drie steunpunten.

Deze zijn gevestigd in Zwolle, Eindhoven en Zeist. Per steunpunt is er weer een onderverdeling gemaakt in drie regio’s. Zo ontstaan er negen regio’s in het land, waarbij er in elk gebied een KNVB TJC actief is. Naast deze negen coördinatoren zijn er ook vier TJC’s gericht op meisjes- en vrouwenvoetbal.

De TJC richt zich voornamelijk op de technisch jeugdcoördinatoren van de verenigingen. Zij zorgen voor de beleidsvoering en continuïteit van het technisch beleid binnen de betreffende vereniging.

Samenwerking

Uiteindelijk moet de club na de samenwerking zelf de ideeën omzetten

De TJC helpt de vereniging met op maat gemaakte trajecten. Daarnaast organiseert de KNVB cluster- en themabijeenkomsten, waar verenigingen geïnspireerd worden op voetbaltechnisch gebied. In alle gevallen is samenwerking belangrijk. De TJC komt niet voorzeggen hoe het moet. Hij of zij treedt op als expert, maar uiteindelijk zal de club na de samenwerking zelf de ideeën moeten omzetten.

Kwaliteit- & Performance Programma 

Het Kwaliteit- & Performance Programma is een model waarmee de KNVB betaald voetbalclubs en amateurverenigingen ondersteunt met het (voetbaltechnische) jeugdbeleid. Dit gebeurt in samenwerking met NMC Bright. Het model licht de jeugdopleiding van clubs door en geeft concrete handvatten om de opleiding verder te verbeteren.

De aanpak van systematisch evalueren en verbeteren van de jeugdopleiding is innovatief en vooruitstrevend. Hiermee voorziet de KNVB het Nederlandse jeugdvoetbal van een kwaliteitsimpuls.

Het programma bestaat uit vier stappen:
 

1. Adviesgesprek: Via een oriënterend gesprek wordt de vereniging volledig geïnformeerd over het programma. De KNVB en NMC Bright adviseren de vereniging over het te volgen ambitieniveau. Clubs kunnen zich positioneren op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau. Zie hiervoor de onderstaande ambitiepiramide.

2. Audit: Er wordt gekeken of de vereniging voldoet aan de minimale kwaliteitseisen uit het Kwaliteit & Performance Programma. Middels een bezoek aan de club worden de sterke- en verbeterpunten van de jeugdopleiding in kaart gebracht. Dit bezoek neemt zo’n drie tot vier uur in beslag.

3. Review: Een review biedt verenigingen de kans om samen met een groep experts hun opleidingsprogramma door te lichten en verbeteringspunten te signaleren. Door gezamenlijk tot een advies te komen worden de verbeterpunten aangepakt.

4. Rapportage: Het volledige programma wordt gerapporteerd aan de club.

Het Kwaliteit- & Performance Programma is een model waarmee de KNVB betaald voetbalclubs en amateurverenigingen ondersteunt met het (voetbaltechnische) jeugdbeleid.

Kwaliteit & Performance Programma

Meer weten over het Kwaliteit & Performance Programma? De KNVB-medewerker komt graag langs op de club voor een oriënterend gesprek. Vermeld in de e-mail de vraag of het probleem en geef een voorkeursavond aan.


Terug naar boven