Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Sportakkoord

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend door de sportwereld, gemeenten, de Rijksoverheid, provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie. Sinds de ondertekening is op veel plekken in Nederland een vervolg gegeven aan het akkoord, bijvoorbeeld door middel van lokale sportakkoorden. Maar wat is het sportakkoord precies? Hoe werkt het? En hoe kun je als voetbalvereniging aansluiten bij een lokaal sportakkoord? In dit artikel geven we een korte uitleg.

Wat is het sportakkoord?

Voor het eerst in de geschiedenis is in 2018 een sportakkoord gesloten, waar de prioriteiten voor het Nederlandse sportbeleid voor de komende jaren in zijn vastgelegd. De KNVB is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het sportakkoord. We legden de nadruk op sportplezier, de omgeving van de sporter en goede samenwerking met duidelijke richtlijnen. Om ervoor te zorgen dat álle Nederlanders, in álle levensfasen kunnen sporten, is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Hoe werkt het sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Tijdens de uitvoering van het lokale sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; onder andere door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Lokale Sport Adviseur helpt jou met kiezen wat voor jouw club goed is. De verenigingsadviseur kan jou in contact brengen met de Lokale Sport Adviseur. Als voetbalvereniging krijg je dus de kans mee te praten over waar het heen moet met de lokale sport in jouw gemeente.

Wat nu?

Ruim 300 Nederlandse gemeenten zijn inmiddels aan de slag met de uitvoering van lokale sportakkoorden. Sportclubs zijn van groot belang bij het sluiten van deze lokale sportakkoorden. Gemeenten kunnen verenigingen uitnodigen om in gesprek te gaan, of clubs kunnen zelf het initiatief nemen naar de gemeente te gaan om de belangstelling kenbaar te maken. De verenigingsadviseur kan jou ook helpen in contact te komen met de gemeente. Nadat je contact hebt opgenomen met de gemeente, hoor je of jouw gemeente meedoet met een eigen lokaal sportakkoord en hoor je wie de Adviseur Lokale Sport is voor jouw gemeente. De Adviseur Lokale Sport zal contact opnemen met jouw club. Hierover wordt jouw sportbond geïnformeerd.

Nationaal Sportakkoord Nationaal Sportakkoord Bekijk hier alle informatie over het Sportakkoord.

Praktische ondersteuning

Wanneer je als vereniging bent aangesloten bij een lokaal sportakkoord, kun je aanspraak maken op praktische ondersteuning en/of financiering voor bepaalde projecten. De KNVB biedt ook een aantal services aan waar verenigingen via het lokale sportakkoord gebruik van kunnen maken. Zo is het onder meer mogelijk de opleiding 'Besturen met impact' (deels) vergoed te krijgen, bij de verdere ontwikkeling van de vereniging steun te krijgen van een procesbegeleider of financiering te ontvangen voor duurzaamheidsmaatregelen in het kader van de Groene Club. 

KNVB Assist Bestuurdersopleidingen KNVB Assist Bestuurdersopleidingen De KNVB wil met de bestuurdersopleidingen ‘Besturen met impact’ bestuurders de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen.

De Groene Club De Groene Club De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduurzamen.

Laatste nieuws