Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Wet- en regelgeving

Wetten en regels zijn zaken waar je als vereniging niet dagelijks mee bezig bent. Maar wanneer er over wordt gegaan tot (nieuw)bouw van de accommodatie, bij de WOZ en OZB of privatisering van de accommodatie is het belangrijk te weten wat de wet- en regelgeving over deze onderwerpen zegt.

Wettelijke kaders voor (nieuw)bouw accommodatie

Bij de aanleg en inrichting van sportaccommodaties moet onder andere worden voldaan aan:

 • Het bestemmingsplan
 • Het bouwbesluit
 • Het bouwstoffenbesluit
 • Het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
 • De wet Milieubeheer (voorheen Hinderwet)
 • De voorschriften van de brandweer: toegang sportpark, aanwezigheid bluswater
 • De eisen en wensen van nutsbedrijven (energiebedrijven)
 • De eisen die volgen uit vergunningen

In de brochure 'Van idee naar werkelijkheid' staat meer informatie over alle normen, richtlijnen en wettelijke kaders. Daarnaast bevat de brochure belangrijke informatie en tips over bouw en nieuwbouw van accommodaties en alles wat daarbij komt kijken.

WOZ/OZB

WOZ/OZB WOZ/OZB Bekijk meer informatie over het controleren van de WOZ-waarde.

Eigendom en gebruik sportaccommodaties

Eigendom en gebruik sportaccommodaties Eigendom en gebruik sportaccommodaties Voor een sportvereniging is het van groot belang om de eigendomspositie en het gebruik van het sportvastgoed schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst.

Privatisering

Elke voetbalvereniging kan ermee te maken krijgen of is er in het verleden al eens mee in aanraking gekomen: privatisering. Het gedeeltelijk of geheel overdragen van taken en verantwoordelijkheden. Deze kunnen door de gemeente overgedragen worden aan een sportvereniging of een private organisatie die deze onderhoudstaken en verantwoordelijkheden op zich neemt. 

Het is zaak dat de gemeente de juiste voorwaarden beschikbaar stelt voor de uitvoering van het bouwkundig, technisch en/of cultuurtechnisch onderhoud. Financiën spelen hierbij een belangrijke rol, want onderhoud, dus ook geprivatiseerd onderhoud, kost geld. Maar het gaat om meer vraagstukken. Je kunt hierbij denken aan: Welke taken kan een gemeente overdragen? Welke organisatievormen bestaan er? Welke stappen moet een vereniging doorlopen? Hoe kan je als vereniging invloed uitoefenen op het proces? Welke ervaringen met privatisering zijn er elders in het land?

Drie vormen van privatisering

Er zijn in de regel drie vormen van privatisering waarmee een voetbalvereniging te maken kan krijgen:

 • De vereniging wordt verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud;
 • Een beheerorganisatie met alleen vrijwilligers wordt verantwoordelijk;
 • Een beheerorganisatie met beroepskrachten wordt verantwoordelijk.

Kennissessie Privatisering tijdens KNVB KennisAvond bij HZVV.

Stappenplan

Op basis van onderzoeken naar ervaringen met de effecten van privatisering, kan het privatiseringsproces opgedeeld worden in stappen. Overigens is het mogelijk om gelijktijdig aan een aantal fases te werken. Wel moet er dan per fase een overeenstemming zijn bereikt voordat besluiten over de volgende fase worden genomen.

Dit zijn de stappen:

 • initiatief en voorbereiding;
 • kwaliteitsonderzoek en meerjarenonderhoudsprogramma;
 • inventarisatie van alle onderhoudstaken en bijbehorende kosten;
 • organisatie en beheervormen;
 • berekenen financiële gevolgen;
 • besluitvorming;
 • contractvorming;
 • uitvoering;
 • evaluatie

Tips voor privatisering

Krijgt jouw club te maken met privatisering? Dan benadrukt de KNVB niet blind te staren op de korte termijnsuccessen. Bij de overgang krijgt het complex vaak een opknapbeurt, en in de eerste jaren loopt het doorgaans inderdaad zoals de partijen het hebben bedacht.

Staar je niet blind op korte termijnsuccessen

Er zijn echter genoeg voorbeelden van verenigingen die in eerste instantie heel tevreden waren, maar waar na ongeveer twaalf jaar de beschikbare middelen ontoereikend bleken te zijn. Daarnaast is het aan te raden om een werkgroep binnen te vereniging aan te stellen.

En, neem de tijd. Een privatiseringsvraagstuk is een keuze die gemeente en verenigingen maken voor de lange termijn. Voor beide partijen is privatisering een eenmalige gebeurtenis waarmee de betrokkenen meestal niet veel ervaring hebben. Een besluit over privatisering en de uitvoering is dus gebaat bij een degelijke aanpak, waarin alle aspecten goed zijn uitgezocht.

De KNVB kan clubs dusdanig begeleiden bij het privatiseringsproces, dat er een win-winsituatie ontstaat. Neem hiervoor contact op met de verenigingsadviseur.

Downloads

Eén tweetje Eén tweetje Doorpraten over dit onderwerp met andere verenigingen? Ga nu naar de community Eén tweetje en meld je aan!

Laatste nieuws