Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Rapportage KNVB (assistent-)scheidsrechters

Veel (assistent-)scheidsrechters worden gedurende het voetbalseizoen meerdere malen gerapporteerd. Het aantal rapporten is afhankelijk van de groep waarin de (assistent-) scheidsrechter functioneert.

Mede op basis van de eindranglijst – grotendeels opgemaakt uit alle beoordelingsrapporten – kan een scheidsrechter in een hogere groep worden ingedeeld, in dezelfde groep blijven, dan wel in een lagere groep worden geplaatst.

Rapporteur

Voor het seizoen 2021/'22 zijn de nodige dingen veranderd in het proces van rapporteren van (assistent-)scheidsrechters. Doel van de veranderingen is om rapporteurs de juiste tools aan te reiken om tot een goed rapport en een juiste score te kunnen komen. Het proces is in de handleidingen onderaan deze pagina uitvoerig omschreven.

De rapporteur vult het beoordelingsformulier per onderdeel in.

Bepaling score

Een van de belangrijkste veranderingen is de werkwijze bij het bepalen van de score per competentie. De rapporteur maakt hierbij gebruik van de scoretabel.

Correcte beslissingen in complexe situatiesVerbeterpuntenVoorlopige score
3 of meerGeenA
3 of meer1 of 2B
3 of meer3 of meerC
1 of 2GeenB
1 of 21 of 2C
1 of 23 of meerD
GeenGeenC
Geen1 of 2D
Geen3 of meerE

Met gebruik van de scoretabel kan de rapporteur de observaties die tijdens de wedstrijd gemaakt zijn in een voorlopige score omzetten. Daarna wordt er gekeken of er belangrijke verwijtbare fouten zijn opgemerkt. Door deze fouten van de voorlopige score af te trekken komt de rapporteur tot een eindscore.

Meer informatie hierover is in de handleiding terug te vinden.

Bezwaarschrift

Indien een (assistent-)scheidsrechter het niet eens is met het rapport van de rapporteur, kan hij/zij uitsluitend via het hiervoor beschikbare formulier bezwaar maken bij de bezwarencommissie. Dit formulier is te vinden in de bijlagen.

De bezwarencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, waarvan één lid als voorzitter en twee overige leden. Als een lid van de bezwarencommissie in welke vorm dan ook bij de wedstrijd is betrokken, wordt hij vervangen door een lid uit een andere districtsbezwarencommissie. De bezwarencommissie wordt bijgestaan door een medewerker arbitrage in de rol van secretaris.

Beroepschrift

Het beroep kan alleen gaan over een door de bezwarencommissie gemaakte procedurele fout

Het is voor de (assistent-)scheidsrechter mogelijk om tegen een uitspraak van de bezwarencommissie in beroep te gaan. Het beroep kan alleen gaan over een door de bezwarencommissie gemaakte procedurele fout. Hieronder wordt verstaan: het door de bezwarencommissie verkeerd toepassen of verkeerd interpreteren van hetgeen in het Handboek Arbitrage, hoofdstuk 4.1 vermeld staat, dan wel het niet doen van een uitspraak door de bezwarencommissie op één of meerdere in het bezwaarschrift genoemde bezwaarpunten.

In het laatste geval hanteert de beroepscommissie uitsluitend de door de (assistent-)scheidsrechter in het bezwaarschrift genoemde argumenten en de eventueel hierbij aangeleverde beelden. Het is niet mogelijk in beroep een nieuwe en of gewijzigde motivering en of nieuwe beelden in te dienen.

Downloads

Word scheidsrechter!

Lijkt het je leuk om wedstrijden te fluiten? Zie jij jezelf een voetbalwedstrijd in goede banen leiden? Klik dan hieronder voor meer informatie!