Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Noodnummer en nazorg bij geweld op het veld

Als er na een gewelddadige gebeurtenis op of rond het veld behoefte is aan spoedeisende hulp, is er voor de leden van de KNVB een speciale hulplijn voor noodgevallen beschikbaar. Deze Hulplijn noodgevallen is bestemd voor acute noodgevallen als vechtpartijen en mishandelingen. De hulplijn is 24 uur per dag bereikbaar.

Scheidsrechters leveren een positieve bijdrage aan de ruim 30.000 wedstrijden die ieder weekend worden georganiseerd. Helaas komt het in uitzonderlijke gevallen voor dat zij het mikpunt zijn van fysieke en/of verbale agressie.

Deze incidenten kunnen een enorme impact hebben. De KNVB wil scheidsrechters die het slachtoffer zijn van agressie op en rond de velden zo goed mogelijk ondersteunen.

Hulplijn noodgevallen

24 uur per dag bereikbaar.

De hulplijn is een samenwerking tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie en de KNVB. Zij hebben een particuliere alarmcentrale ingeschakeld die 24 uur per dag, 7 dagen per week direct de telefoon opneemt. Waar nodig schakelt de centrale de politie en/of de KNVB in. Indien noodzakelijk wordt 112 (ambulance) gebeld.

Welke nazorg biedt de KNVB?

Om nazorg te kunnen bieden, werkt de KNVB samen met 24/7, een partij die is gespecialiseerd in nazorg bij traumatische ervaringen. 24/7 biedt binnen vier uur nazorg aan scheidsrechters die te maken hebben gehad met een schokkende gebeurtenis. In tegenstelling tot Slachtofferhulp is de inzet van 24/7 niet afhankelijk van doorverwijzing door de politie.

Onder een schokkende gebeurtenis wordt een omstandigheid verstaan waarbij iemand in de uitoefening van zijn of haar functie wordt geconfronteerd met:

  • fysieke bedreiging of confrontatie met lichamelijk letsel ten ­gevolge van zinloos geweld of agressie
  • een aangetaste lichamelijke of geestelijke gesteldheid als gevolg van zinloos geweld of agressie
  • overlijden ten gevolge van zinloos geweld of agressie
  • schrik, ongeloof, verbijstering en intense machteloosheid
  • (doods)angst, lichamelijke (stress)reacties, apathie en gevoelloosheid.

Nazorgtraject

De KNVB probeert al het mogelijke te doen om scheidsrechters een optimale nazorg te garanderen. Wanneer een melding van een schokkende gebeurtenis binnenkomt, schakelt de KNVB zo snel mogelijk met de betreffende scheidsrechter. Er wordt ingeschat of nazorg nodig en gewenst is.

Vervolgens wordt in overleg met de landelijke coördinator scheidsrechterszaken het nazorgtraject via 24/7 gestart. Na dit traject zal 24/7 altijd een terugkoppeling geven over de inzetbaarheid van de scheidsrechter voor de KNVB. De KNVB probeert met deze inzet al het mogelijke te doen om scheidsrechters een optimale nazorg te garanderen.

Laatste nieuws