Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Stappenplan clubarbitragebeleid

Onderstaand is in chronologische volgorde aangegeven welke stappen gezet kunnen worden om tot goed clubarbitragebeleid te komen. Ook kan het bestaande verenigingsbeleid gespiegeld worden aan het stappenplan om het eventueel zelf bij te stellen.

Het stappenplan clubarbitragebeleid is opgesteld op basis van een afgeleide van de 6 B's. Dit zijn 6 begrippen die helpen vrijwilligers te vinden en binden aan jouw vereniging. In ons stappenplan gaan we uit van 7 stappen: Basis, Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behoud, Beëindigen en Borgen.

Basis

Scheidsrechterscommissie

Er zijn verschillende rollen in een scheidsrechterscommissie. Door de taken te verdelen blijft het (vrijwilligers)werk voor iedereen overzichtelijk en leuk.

Om te starten met het opzetten van clubarbitragebeleid heb je een kartrekker nodig. Hij of zij is de drijvende kracht achter de te vormen scheidsrechterscommissie. De kartrekker zoekt vervolgens teamleden voor in de commissie om de volgende rollen in te vullen:

 • Scheidsrechterscoördinator: Hij/zij behoudt het overzicht. Is het aanspreekpunt richting het bestuur.
 • Planner: Zorgt voor een planning per weekend zodat duidelijk is welke scheidsrechter welke wedstrijd fluit. Communicatie met de wedstrijdsecretaris is hierbij erg belangrijk. De manier waarop de planner werkt, kan per club verschillen. Kies een manier die bij jou past. Hieronder lees je een aantal tips.
 • Begeleider: Zorg voor minimaal één begeleider in de scheidsrechterscommissie. Hoe groter het scheidsrechterskorps, hoe meer begeleiders je nodig hebt, maar deze hoeven niet allemaal zitting te nemen in de commissie. De ‘hoofd’ begeleider is verantwoordelijk voor de planning van de begeleiders. Zorg dat je goed in beeld hebt, welke scheidsrechter begeleider nodig heeft of wil.
 • Technische zaken: Maak één commissielid verantwoordelijk voor het organiseren van technische avonden. Denk hierbij aan een avond over spelregels of een moment op ervaringen uit te wisselen. Bij aanvang van een nieuw seizoen is het belangrijk om de spelregelwijzigingen onder de aandacht te brengen bij het scheidsrechterskorps.
 

Tips voor het plannen

 • Maak duidelijke afspraken over hoe vaak een scheidsrechter wil fluiten, afmelden, onderling ruilen.
 • Maak een keuze: deel jij de scheidsrechters in of mogen ze aangeven welke wedstrijd ze graag willen fluiten.
 • In Sportlink zit een tool om scheidsrechters in te plannen.
 • Stel, het lukt niet om een scheidsrechter te vinden voor een wedstrijd, geef dit tijdig door. Maak binnen de vereniging afspraken over hoe dit op te lossen, bijvoorbeeld: het team zorgt zelf voor een scheidsrechter.

Wanneer de structuur in orde is en een vereniging zeker weet de instroom van een (groot) aantal nieuwe scheidsrechters aan te kunnen, kan er tot gerichte werving overgegaan worden.

Binnenhalen

Voordat je start willekeurig advertenties te plaatsen of posters op te hangen, is het belangrijk om helder voor ogen te hebben wat je precies van een scheidsrechter verwacht. Een profiel opstellen kan daarbij helpen, zowel voor de scheidsrechter in kwestie alsook voor de vereniging. Bij het werven is het belangrijk om mensen enthousiast te maken voor een functie als scheidsrechter, maar geef vooral ook aan wat je als vereniging kunt bieden in het begeleiden of bij de opleiding van de scheidsrechters.

 • Kies op welke manier je wilt gaan werven.
  Je kunt ervoor kiezen om fluiten ‘verplicht’ te maken, door bijvoorbeeld teams aan elkaar te koppelen. Op deze manier is team A verantwoordelijk voor team Z. Team A zorgt ervoor dat er elke wedstrijd een scheidsrechter is voor team Z.
  Je kunt er ook voor kiezen om de gehele O19 uit te dagen om minimaal één wedstrijd te fluiten. De jongens en meiden die het leuk vonden, worden vaker ingedeeld en uiteindelijk opgenomen in het scheidsrechterskorps.
 • Bouw structuur in door elk jaar op hetzelfde moment, bijvoorbeeld bij het behalen van het spelregelbewijs, scheidsrechters te werven. Na een aantal jaar weet ieder lid dat het normaal is dat je bij deze club op je 17e gevraagd wordt om wedstrijden te fluiten.
 • Zet je huidige scheidsrechters in als ambassadeurs. Zij kunnen leeftijdsgenoten enthousiasmeren.
 • Zorg ervoor dat je nieuwe scheidsrechters faciliteert, denk aan materiaal, kleding, opleiding en begeleiding.
 

Tips bij binnenhalen

 • Intakegesprekken
 • Op welk niveau stroom je in? Spelbegeleider, Pupillenscheidsrechter of Verenigingscheidsrechter?
 • Vrijwilligersmarkt bij evenementen
 • Promotiefilmpje
 • Persoonlijke benadering
 • Langs de velden gaan
 • Ga in gesprek met ouders
 • Jeugdteams benaderen, juist door trainers/ leiders/ technische staf/ begeleiding
 • ‘Verplichting’ selectieteams
 • Oprichten vrijwilligerscommissie met een vrijwilligerscoördinator
 • Zoek ambassadeurs (leiders van groepen)
 • Actiemaand: iedere vrijwilliger zoekt een nieuwe vrijwilliger
 • Zorg voor heldere verwachtingen: profiel, competenties en tijdsbesteding
 • Samenwerken met scholen? Leren om een potje te fluiten?
 • Oud-scheidsrechters inzetten als begeleiders
 • Organiseer thema-avonden
 • Ouders teamtaken, gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Leerervaring jongeren/ kansen bieden/ verantwoordelijkheid geven
 • Breng altijd een positieve boodschap!

Begeleiden

 • Zorg voor een aantal scheidsrechterbegeleiders bij de club. Afhankelijk van de grootte van het scheidsrechterskorps.
 • Begeleid nieuwe scheidsrechters en scheidsrechters die zich graag willen ontwikkelen. Maak hier duidelijk afspraken over.
 • Begeleiden kan zowel inhoudelijk technisch (looplijnen en positie kiezen e.d.) als sociaal (even een gesprekje ter bemoediging, luisterend oor e.d.).
 • Leg vast wat de taken van de begeleider zijn en communiceer dit goed met de scheidsrechters.
 • Zorg dat er elke zaterdag iemand op de club is.
 

Tips bij begeleiden

 • Informatieavond
 • Opleiding(en)
 • Buddy structuur
 • Kick-off bijeenkomst
 • Koffiegesprekken
 • Leg een database aan
 • Reflectieformulier
 • Coördinator is vraagbaak en aanspreekpunt

Belonen

 • Laat als club zien dat je trots bent op de scheidsrechters.
 • Bepaal het beloningsbeleid. Bij de ene club past het om een bedrag per wedstrijd te betalen, de andere club kiest voor het uitdelen van gratis patat en een flesje drinken. Er is geen foute keuze, als het maar duidelijk en consequent is.
 • Bepaal of je kleding en materiaal beschikbaar stelt voor de scheidsrechters.
 • Bied de scheidsrechters ontwikkelkansen door ze bijvoorbeeld een opleiding tot pupillenscheidsrechter of verenigingsscheidsrechter aan te bieden.
 • Alles wat aandacht krijgt, groeit.
 

Tips bij belonen

 • Social media
 • Delen van succesverhalen
 • Avonden organiseren (met eten)
 • Gratis consumpties
 • Mogelijkheden voor scholing/opleiding aanbieden
 • Vrijwilliger van de maand
 • Wall of fame
 • Monitor en zichtbaar maken
 • Vrijwilligersvergoedingen
 • Kleding van de club
 • Onderscheidingen
 • Complimenten geven en 'Week van de Scheidsrechter' presentje
 • Lief en leed delen, denk ook aan kerstmis, verjaardagen etc.
 • Gezellige start en afsluiting van het seizoen
 • Aandacht op tv-schermen kantine
 • Betrekken van ereleden en leden van verdienste
 • Thuisfront niet vergeten!

Arbitrageopleidingen Arbitrageopleidingen Bekijk hier welke opleidingen voor (assistent-)scheidsrechters en begeleiders er zijn.

Behoud

Als je hierboven genoemde aspecten goed op orde hebt, is de kans groter dat je veel scheidsrechters behoudt als vrijwilliger. Houd ook de ontwikkeling van de scheidsrechter in het vizier. Laat hem of haar doorstromen naar een hogere leeftijdscategorie als hij of zij hieraan toe is.

 

Tips bij behouden

 • Sportlink vrijwilligersmodule
 • Database competenties, profielen
 • Taakroulatie
 • Doorstroming/ontwikkeling
 • VOG
 • Niemand is groter dan de club
 • Ideeënbox/omarm innoverende ideeën
 • Ga in gesprek over tijdsbesteding
 • Geen nieuwe commissies maar teams
 • Aandacht na elk jaar, hoe is het nu?

Beëindigen

 • Als een clubscheidsrechter stopt, is dat natuurlijk erg jammer. Maak inzichtelijk waarom de scheidsrechter stopt en wellicht kun je de volgende keer dingen anders doen.
 • Stoppen vanwege een blessure of leeftijd komt vaak voor. Ga samen in gesprek! Er zijn genoeg andere leuke vrijwilligerstaken om te doen bij club, bijvoorbeeld het begeleiden van jonge scheidsrechters.
 • Echte ambitieuze scheidsrechters zullen doorstromen naar de KNVB. Wees er trots op! Ga samen in gesprek om te kijken of de scheidsrechter toch nog betrokken kan blijven bij de vereniging, bijvoorbeeld door het organiseren van een spelregelquiz.

Borgen

 • Een veilig sportklimaat is heel belangrijk. Scheidsrechters moeten zich veilig voelen. Spreek toeschouwers, trainers en/of leiders aan als ze onredelijk gedrag vertonen jegens de scheidsrechters.
 • De scheidsrechterscoördinator is het aanspreekpunt voor het bestuur. Hij of zij geeft updates en overlegt over het budget.
 • Zorg voor heldere functieomschrijvingen zodat iedereen goed weet wat zijn/haar taak is.
 • Straal uit dat de scheidsrechters belangrijk zijn. Je kunt voetballer, trainer én scheidsrechter worden bij deze club!
 • Werk samen met clubs uit de omgeving door bijvoorbeeld samen op te leiden of scheidsrechters uit te wisselen.
 • Zorg voor een positief imago van de scheidsrechters. Je geeft leiding en neemt beslissingen. Fluiten is stoer!