Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Begeleiden

Eindelijk heb je nieuwe vrijwilligers voor je gewonnen. Ben je er dan? Nee, integendeel. Het werk begint nu pas echt. Want als je wilt dat vrijwilligers bij je vereniging blijven, dan moet je zorgen dat ze zich thuis gaan voelen. Dat doe je door ze goed te begeleiden.

Leer elkaar kennen

De eerste indruk telt, dus zorg dat die goed is. Nodig nieuwe vrijwilligers bijvoorbeeld uit voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kun je benutten om elkaar beter te leren kennen, elkaars wensen en verwachtingen uit te spreken en om afspraken over het werk te formaliseren. 

Werk je vrijwilliger in

Iedereen die aan een nieuwe functie begint, heeft tijd nodig om zich die eigen te maken. Zorg daarom dat vrijwilligers zich een periode kunnen inwerken, onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger. De mate van begeleiding zal afhangen van de zelfstandigheid van de vrijwilliger. Iemand die vrijwilligerswerk doet in het kader van sociale activering zal waarschijnlijk meer begeleiden nodig hebben. Sluit de inwerkperiode af door samen te evalueren wat er goed gaat en wat beter kan.

Breng structuur aan

Hoe houdt de club momenteel de leden op de hoogte van de verdeelde vrijwilligerstaken? Iedere vrijwilliger een aparte e-mail toesturen, met eventueel nog een herinnering, vergt enorm veel tijd. Met Club.Vrijwilligers hebben verenigingen altijd en overal een overzicht van de planning en verdeling van alle vrijwilligerstaken. De leden geven hun voorkeuren aan, de vrijwilligerscoördinator plant de taken in en brengt de vrijwilligers via mail vanuit Club.Vrijwilligers op de hoogte. Laat het systeem het werk doen!

Vrijwilligersmodule Club.Vrijwilligers Vrijwilligersmodule Club.Vrijwilligers Met Club.Vrijwilliger breng je structuur aan het vrijwilligersbestand en kunnen taken automatisch en overzichtelijk gekoppeld worden.

Evalueer regelmatig

Uit de evaluatie van de inwerkperiode kan naar voren komen dat de vrijwilliger nog onvoldoende vaardigheden en/of kennis heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Bepaal samen met de vrijwilliger of een training of cursus wenselijk is. Er kunnen ook omstandigheden zijn die het functioneren bemoeilijken waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Bijvoorbeeld als de vereniging slecht te bereiken is met ov of als er sprake is van een taalbarrière (bij asielzoekers of mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld).

Zorg voor een begeleider

Een vrijwilliger moet ook na zijn inwerkperiode met vragen of problemen bij iemand terecht kunnen. Zorg dus voor een vaste begeleider die fungeert als aanspreekpunt. De begeleider is bij voorkeur ook de persoon die geregeld peilt, door middel van informele of formele gesprekken, of een vrijwilliger het nog naar z'n zin heeft. Goede begeleiding is een blijk van waardering; het laat vrijwilligers zien dat je hen serieus neemt. Beloning is een andere manier om te laten zien dat je vrijwilligers waardeert.

Belonen Belonen Vrijwilligers worden in principe niet betaald. Dat betekent dat ze hun werk om andere redenen dan geld doen. Welke zijn dat? Hoe kun je daar als vereniging op inspelen?

Voor vragen over, of hulp bij begeleiding van vrijwilligers kun je ook terecht bij je verenigingsadviseur. Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning De KNVB is er voor de clubs. Verenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen hiervoor terecht bij de verschillende adviseurs.

Praktijkverhalen

 

Scholieren aan de slag als scheidsrechter Scholieren aan de slag als scheidsrechter Het Calvijn College in Amsterdam en Stichting AORC/Lebo werken sinds een aantal jaar nauw samen om sport en onderwijs vorm te geven. Dit jaar is daar een scheidsrechtersopleiding aan toegevoegd.

Laatste nieuws