Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Kerntaken hoofd opleiding

Hoewel de functie van Hoofd Opleiding op verschillende manieren ingevuld kan worden, kun je binnen de rol van een HO drie kerntaken onderscheiden. We zetten ze hieronder uiteen.

1. (Door)ontwikkelen van het jeugdvoetbalbeleid

Een HO ontwikkelt samen met de voetbaltechnische commissie en/of jeugdcommissie/ jeugdbestuur/bestuur het voetbaltechnisch beleid (door). Dit betekent in de praktijk:

De ontwikkeling van spelers begint met het ontwikkelen van trainers. Dat heeft ons doen besluiten te investeren in een HO - SV Deurne, John Verhees (voorzitter)

  • Analyseren van de jeugdopleiding: Binnen de vereniging het gesprek voeren over de sterke punten, de ontwikkelpunten, kansen en bedreigingen die van invloed zijn op de kwaliteit van jeugdopleiding.
  • Keuzes maken: Uit de analyse van de jeugdopleiding komen waarschijnlijk een aantal ontwikkelpunten naar voren die de kwaliteit van de jeugdopleiding ten goede komen. Het ene ontwikkelpunt zal daarin wellicht gemakkelijker, sneller en belangrijker zijn dan het andere. Goed dus om keuzes te maken en te bepalen welke ontwikkelpunten wanneer opgepakt gaan worden. Hierdoor ontstaat een planning voor het komende seizoen, maar ook voor de seizoenen daarna.
  • Beleid (door)ontwikkelen: Om per ontwikkelpunt een positieve ontwikkeling op gang te brengen is het aan te raden samen te bepalen wat het ontwikkelpunt voor de jeugdopleiding moet opleveren, hoe dat ingevuld kan worden en de uitkomst daarvan vast te leggen.

2. Uitvoeren jeugdvoetbalbeleid

De HO geeft leiding aan het uitvoeren van het jeugdvoetbalbeleid, zoals vastgelegd in het jeugdvoetbalbeleidsplan. De HO richt zich daarbij vooral op het in de praktijk optimaal (leren) uitvoeren van dat beleid door alle betrokken jeugdkaderleden. Voorbeelden daarvan zijn: het indelen van teams, de speelwijze, de visie op leren vullen, het vertalen daarvan naar wedstrijden en trainingen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Dit betekent in de praktijk:

Een HO helpt ons het opleidingsplan voor de spelers en het kader op een hoger plan te brengen - SP Teuge, Debbie Rib (voorzitter)

  • Implementeren: Nadat het (door)ontwikkelde beleid is vastgesteld, is de uitdaging dat beleid in de praktijk optimaal uitgevoerd te krijgen door bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, themabijeenkomsten, scholingen en individuele begeleiding te organiseren.
  • Monitoren: De uitvoering in dagelijkse praktijk volgen is noodzakelijk om een beeld te krijgen en te houden van die praktijk en het effect daarvan. De input die daardoor verkregen wordt kan direct ingezet worden om bij te sturen, maar kan ook nuttig zijn bij het evalueren.
  • Evalueren: Na de periode van implementeren en monitoren is evalueren van het resultaat en het proces van belang. De HO stelt samen met bijvoorbeeld de technische commissie vast wat het resultaat van het implementeren is, waar men tevreden over is en wat nog aandacht vraagt. Op basis van die vaststelling kan vervolgens bepaald worden hoe daar verder invulling aangegeven kan worden. Dat resultaat en het vervolg daarop kan vervolgens met het bestuur gedeeld worden.      

3. Ontwikkelen jeugdkader

Een HO geeft trainers veel houvast en ondersteuning bij het invullen van hun rol - FC Maasgouw, Erik Gubbels (lid technische commissie)

Een belangrijke rol van een HO is ook het op weg helpen en verder ontwikkelen van het kader (trainers - beginnend en ervaren, coaches, leiders, leeftijdscoördinatoren en scouts) en daarmee bij te dragen aan het plezier, de voldoening, de ontwikkeling, de continuïteit van datzelfde kader. Dit heeft direct een belangrijke invloed op het werven en behouden van (nieuw) kader. In het verlengde daarvan komt deze kerntaak direct ten goede aan de kwaliteit van de verschillende activiteiten die jeugdvoetballers aangeboden krijgen.

Column Jan Dirk v/d Zee: 'Hoofd Opleiding bepalend voor succes' Column Jan Dirk v/d Zee: 'Hoofd Opleiding bepalend voor succes' Lees de column van Jan Dirk van der Zee over het belang van een HO.