Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Grasdashboard

De KNVB en de Eredivisieclubs werken samen aan de kwaliteitsverbetering van natuurgrasvelden. De Eredivisie streeft naar een gelijk speelveld voor alle clubs, waarbij de ondergrond van natuurgras zou moeten zijn en de velden voldoen aan een bijpassende (onafhankelijke en voortdurend door te ontwikkelen) normering.

De KNVB gaat de clubs hierbij faciliteren met behulp van een grasdashboard. 

Wat doet een grasdashboard?

Met behulp van data is na te gaan hoe een veld op enig moment scoort ten opzichte van de norm. In de norm zitten sport-technische aspecten (zoals schokabsorptie, stroefheid en balstuit), gras-technische aspecten (zoals graslengte, type gras en grasdichtheid) en cultuur-technische aspecten (zoals vlakheid, hoogteligging en hardheid). Door middel van de data kan op de juiste momenten onderhoud uitgevoerd worden, zodat het veld tijdens wedstrijden en keuringen voldoet aan de vastgestelde norm.

Spelersbeoordelingen

In het dashboard worden ook de behoeften en ervaringen van de spelers geïntegreerd, bijvoorbeeld hoe hard het veld is en zou moeten zijn. Deze data vormen samen met de velddata de basis van het dashboard.

Vervolg

Met behulp van het grasdashboard willen we een innovatienetwerk oprichten, met als doel natuurgrasvelden (nog verder) te verbeteren via slimme en innovatieve technieken. Dit kunnen we niet alleen. Vandaar dat we een open netwerk willen creëren van kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties die mee willen helpen met de kwaliteitsverbetering van grassportvelden (en daarmee Nederland als grasinnovatieland weer op de kaart willen zetten). De basis van het netwerk is kennisuitwisseling, dat wil zeggen dat organisaties zowel kennis inbrengen als van elkaar leren. Met dit netwerk kunnen innovaties in gang gezet worden die mee gaan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de grassportvelden. We houden hierbij rekening met wetgeving (gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen), klimaatdoelstellingen (hittestressreductie, verduurzaming, etc.) en klimatologische omstandigheden (meer warme periodes, meer neerslagpieken, etc.). Een voorbeeld van een dergelijke innovatie is een sensor die exact en realtime de vraag naar voeding vanuit de bodem of het gras registreert, wat actief (in plaats van reactief) onderhoud mogelijk maakt.