Respect

Al langer heeft de KNVB extra aandacht voor het thema sportiviteit en respect. De komende jaren wordt dit verder geïntensiveerd door het sportbrede programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’. Via verschillende ondersteuningsprogramma’s en (bewustwording)campagnes vraagt de KNVB aandacht voor meer sportiviteit en respect op en rond de velden. De bond wil ongewenst gedrag – en de negatieve beeldvorming daarover – bespreekbaar maken en positief veranderen. Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd heeft invloed op een sportief verloop ervan.

Zonder respect geen voetbal
In het weekend van 8 en 9 december 2012 heeft de hele voetbalwereld stilgestaan bij de tragische en zinloze dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De slogan ‘Zonder respect geen voetbal’ behoeft sindsdien geen verdere uitleg. Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de KNVB, om de deuren van de amateurverenigingen open te zetten, met elkaar in gesprek te gaan en na te denken en te praten over de toekomst. In elk van de zes districten wisten verenigingen elkaar te inspireren door kennis en ideeën uit te wisselen en elkaar te steunen. Ongeveer zeshonderd verenigingen hebben deelgenomen aan een van deze bijeenkomsten. Bij de wedstrijden in het betaald voetbal was het indrukwekkend stil.

Respect
Veel verenigingen zijn bezig om op een positieve manier uiting te geven aan het thema sportiviteit en respect. Een aantal van deze goede initiatieven lees je hier.

Verenigingen die enthousiast aan de slag zijn gegaan het thema willen dit ook graag uitdragen. De KNVB wil deze verenigingen faciliteren door het Respect-logo beschikbaar te stellen. Verenigingen die bijvoorbeeld hun gedragsregels zichtbaar willen maken, kunnen hierbij het Respect-logo van de KNVB plaatsen. Verenigingen kunnen in dat geval hun gedragsregels mailen naar respect@knvb.nl.

In de verenigingskit zijn een aantal opgemaakte uitingen te downloaden.