Spelregels & reglementen

Regels zijn een essentieel onderdeel van de sport. Zonder spelregels loopt een potje voetbal, tennis of rugby al snel uit de hand. Dat bleek enkele eeuwen geleden in Engeland. Meerdere vorsten verboden het voetbalspel, omdat het wegens een gebrek aan regels vaak ontaardde in onenigheid en geweld. 

Om hier een eind aan te maken werd in 1848 in Cambridge voor het eerst een lijst algemene voetbalspelregels opgesteld. En men ontdekte al snel: dankzij duidelijke regels wordt het spelletje ineens een stuk sportiever – en dus leuker.

Laws of the game
De spelregels in het internationale veldvoetbal worden sinds de oprichting van de FIFA in 1904 gecontroleerd en opgesteld door de International Football Association Board (IFAB). Twee keer per jaar komt een FIFA-afvaardiging bijeen met vertegenwoordigers van de voetbalbonden van Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales. De IFAB beslist over eventuele vernieuwingen en aanpassingen van de Laws of the Game

Meedenken
De KNVB kan zelf geen nieuwe spelregels maken. Wel is het mogelijk om voorstellen aan te leveren die op de IFAB-vergadering besproken kunnen worden. Jaarlijks ontvangen de nationale voetbalbonden de hernieuwde uitgave van de Laws of the Game, waarin eventueel nieuwe spelregels of aanvullende interpretatiewijzigingen zijn opgenomen. 

Ruimte
In sommige gevallen laat de FIFA ruimte aan de nationale bonden bij de uitvoering van enkele spelregels. Voorbeelden hiervan zijn de tijdstraffen in het Nederlandse jeugdvoetbal en de mogelijkheid om in het amateurvoetbal begeleiders op de reservebank een gele of rode kaart te geven. Dit is geen FIFA-voorschrift, maar een reglement vanuit het Bestuur Amateurvoetbal. De FIFA-spelregels zijn echter te allen tijde bindend voor het amateurvoetbal, het betaald voetbal en het zaalvoetbal.

Download de spelregels:
Spelregels veldvoetbal 2015/'16
Spelregelwijzigingen 2015/'16
Aanvullende instructies spelregels veldvoetbal juli 2015  
Toelichting aanvullende instructies spelregels veldvoetbal
Spelregels Top- en Eredivisie Zaalvoetbal
Handleiding scheidsrechters zaalvoetbal

Uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten
Het bondsbestuur en de sectiebesturen amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd om in spoedeisende gevallen uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten vast te stellen.

Per 1 augustus 2015
Uitvoerings-/wijzigingsbesluit - Eredivisie Vrouwen 2015/'16
Uitvoerings-/wijzigingsbesluit - aanbevelingen tuchtrechtspraak betaald voetbal
Wijzigingsbesluit - uiterste datum aanleveren jaarstukken seizoen 2014/’15 en prognose seizoen 2015/’16

Per 1 juli 2015
Uitvoerings-/wijzigingsbesluit - Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal

Per 15 juni 2015
UItvoerings-/wijzigingsbesluit - Beloftenteams in de eerste divisie seizoen 2015/’16
UItvoerings-/wijzigingsbesluit - Club uit de Topklasse in de eerste divisie seizoen 2015/’16
 

Per 1 april 2015
Uitvoeringsbesluit Reglement Intermediairs

Reglementen

Reglementenbundel Bondsvergadering seizoen 2015/'16
Reglementenbundel Betaald Voetbal seizoen 2015/'16
Reglementenbundel Amateurvoetbal seizoen 2015/'16

Download de reglementen/bestuursbesluiten:

Promotie- en degradatieregeling betaald voetbal 2015/'16
Promotie- en degradatieregeling zaalvoetbal amateurvoetbal 2015/'16
Reglement Europese clubcompetities en play-off voor Europees ticket seizoen 2015/'16
Reglement play-off promotie/degradatie 2015/'16
Reglement landelijke KNVB beker 2015/'16
Handboek KNVB beker 2015/'16
Reglement periodekampioenschappen Jupiler League 2015/'16