Spelregels & reglementen

Regels zijn een essentieel onderdeel van de sport. Zonder spelregels loopt een potje voetbal, tennis of rugby al snel uit de hand. Dat bleek enkele eeuwen geleden in Engeland. Meerdere vorsten verboden het voetbalspel, omdat het wegens een gebrek aan regels vaak ontaardde in onenigheid en geweld. 

Om hier een eind aan te maken werd in 1848 in Cambridge voor het eerst een lijst algemene voetbalspelregels opgesteld. En men ontdekte al snel: dankzij duidelijke regels wordt het spelletje ineens een stuk sportiever – en dus leuker.

Laws of the game
De spelregels in het internationale veldvoetbal worden sinds de oprichting van de FIFA in 1904 gecontroleerd en opgesteld door de International Football Association Board (IFAB). Twee keer per jaar komt een FIFA-afvaardiging bijeen met vertegenwoordigers van de voetbalbonden van Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales. De IFAB beslist over eventuele vernieuwingen en aanpassingen van de Laws of the Game

Meedenken
De KNVB kan zelf geen nieuwe spelregels maken. Wel is het mogelijk om voorstellen aan te leveren die op de IFAB-vergadering besproken kunnen worden. Jaarlijks ontvangen de nationale voetbalbonden de hernieuwde uitgave van de Laws of the Game, waarin eventueel nieuwe spelregels of aanvullende interpretatiewijzigingen zijn opgenomen. 

Juiste toepassing
De KNVB Spelregelcommissie zorgt voor een juiste vertaling van de in het Engels aangeleverde teksten. Dit resulteert voor het amateur- en betaald voetbal in de KNVB-uitgave Spelregels Veldvoetbal. Een speciale werkgroep is verantwoordelijk voor de Spelregels zaalvoetbal. De KNVB Spelregelcommissie ziet er vervolgens op toe dat de regels op de juiste wijze worden toegepast in de Nederlandse voetbalcompetities.

Ruimte
In sommige gevallen laat de FIFA ruimte aan de nationale bonden bij de uitvoering van enkele spelregels. Voorbeelden hiervan zijn de tijdstraffen in het Nederlandse jeugdvoetbal en de mogelijkheid om in het amateurvoetbal begeleiders op de reservebank een gele of rode kaart te geven. Dit is geen FIFA-voorschrift, maar een reglement vanuit het Bestuur Amateurvoetbal. De FIFA-spelregels zijn echter te allen tijde bindend voor het amateurvoetbal, het betaald voetbal en het zaalvoetbal.

Download de spelregels:
Spelregels veldvoetbal 2011/'12
Spelregelwijzigingen 2014/'15
Spelregelwijzigingen 2013/'14
Aanvullende instructies spelregels veldvoetbal juli 2014  
Toelichting aanvullende instructies spelregels veldvoetbal
Spelregelwijzigingen 2012/'13
Aanvullende spelregelwijzigingen 2012/'13
Spelregels Top- en Eredivisie Zaalvoetbal
Handleiding scheidsrechters zaalvoetbal

Uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten
Het bondsbestuur en de sectiebesturen amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd om in spoedeisende gevallen uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten vast te stellen.

Per 1 januari 2015
Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal

Per 1 juli 2014
Kwaliteit- en Performancemodel jeugdopleidingen
Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal

Per 15 juni 2014
Pilot club uit de topklasse in de eerste divisie
Pilot beloftenteams in de eerste divisie

Reglementen

Reglementenbundel Bondsvergadering seizoen 2014/'15
Reglementenbundel Betaald Voetbal seizoen 2014/'15
Reglementenbundel Amateurvoetbal seizoen 2014/'15

Download de reglementen/bestuursbesluiten:

Promotie- en degradatieregeling betaald voetbal 2014/'15
Reglement Europese clubcompetities en play-off voor Europees ticket seizoen 2014/'15
Reglement play-off promotie/degradatie 2014/'15
Reglement landelijke KNVB beker 2014/'15
Reglement KNVB beker bijlage 1 2014/'15
Reglement KNVB beker bijlage 2 2014/'15
Handboek KNVB beker 2014/'15
Reglement periodekampioenschappen Jupiler League 2014/'15
Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal 2014/'15
Regeling beloftencompetitie 2014/'15
Reglement Jeugdcup B-junioren, seizoen 2013/14
Reglement Jeugdcup C-junioren, seizoen​ 2013/14
Regeling nacompetitie A- en B-junioren, seizoen 2013/'14
Promotie- en degradatieregeling Landelijke jeugdcompetities seizoen 2013/'14
Schema play-off promotie degradatie seizoen 2014/'15
Schema play-off europees ticket seizoen 2014/'15

Bestuursbesluit Women's BeNe League