Opleiden

Elk team verdient een gekwalificeerde trainer/coach en een gekwalificeerde scheidsrechter. Met die gedachte in het achterhoofd levert de KNVB Academie, in samenwerking met de zes districten, jaarlijks duizenden nieuwe trainers, begeleiders en scheidsrechters af.

13.615 deelnemers
In seizoen 2011/’12 stonden er 888 cursussen op het programma voor onder meer pupillen-, junioren- en seniorentrainers, zaalvoetbalcoaches, technisch jeugdcoördinators, trainer-coaches betaald voetbal en scheidsrechters. In totaal meldden 13.615 deelnemers zich aan voor de opleidingen en bijscholingen, waarvan de opleidingen Coach Betaald Voetbal, Trainer Coach I, II en III erkend zijn door de UEFA.

Toonaangevend
Behalve Nederlandse cursisten weten ook buitenlandse trainers en coaches de KNVB te vinden. De in 1996 opgerichte KNVB Academie is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen – zowel voor betaalde krachten als voor vrijwilligers. Meer voetbaltechnisch en arbitraal kader bekwaam maken in het uitoefenen van hun vak, daar draait het om; pas dan kunnen voetballers zich optimaal ontwikkelen.

In de praktijk
De werkwijze van de KNVB Academie rust op drie belangrijke pijlers: kwaliteit, kwantiteit en continuïteit. Om meer kwaliteit te kunnen bieden, is de opzet van de opleidingen de laatste jaren gewijzigd. Er is steeds meer sprake van maatwerk, afgestemd op de kwaliteiten en vaardigheden van de cursist.

Daarnaast zijn de opleidingen praktijkgericht: de cursist wordt opgeleid binnen de praktijk van zijn eigen vereniging en leert door te doen. Om dit te bewerkstelligen komt de KNVB Academie in toenemende mate naar de verenigingen. Ook de elektronische leeromgeving draagt bij aan het laagdrempeliger maken van de opleidingen. Dankzij dit systeem kunnen cursisten op elk moment van de dag hun opdrachten online maken en inleveren. 

Een leven lang leren
Door de opleidingen toegankelijker te maken en toe te spitsen op de cursist, hoopt de KNVB Academie meer potentiële trainers en scheidsrechters te bereiken. Met ruim 1,2 miljoen voetballers in Nederland telt immers ook de kwantiteit; er is veel kader nodig om alle teams en wedstrijden optimaal te kunnen (bege)leiden.

De volgende vraag is: hoe houd je het bestaande kader vast? En hoe zorg je dat zij zich verder kunnen ontwikkelen? Bij het bewaken van de continuïteit is een belangrijke rol weggelegd voor de verenigingen, die moeten zorgen voor voldoende faciliteiten en begeleiding van hun kader. Ook de KNVB Academie stimuleert een leven lang leren door kennis te bundelen, te ontwikkelen en te delen.

Bekijk het cursusaanbod:
- Opleidingen scheidsrechters 
- Opleidingen trainer-coaches