Transfertermijn betaald voetbal

UITGEGEVEN: dinsdag, 29 mei 2012 15:49 LAATST GEWIJZIGD: dinsdag, 29 mei 2012 15:49

De eerstvolgende overschrijvingsperiode voor het betaald voetbal zal aanvangen op zaterdag 9 juni en sluiten op vrijdag 31 augustus om 24.00 uur.

Hierbij is het volgende van belang: Voor minderjarige spelers geldt dat voor een internationale transfer (zowel van een amateur speler als een contract speler) alsmede een eerste registratie van een speler jonger dan 18 jaar, die niet de nationaliteit bezit van het land waar hij voor de eerste keer geregistreerd wenst te worden, vooraf toestemming aan de FIFA (via FIFA TMS) dient te worden gevraagd. Teneinde deze toestemming van de FIFA voor een dergelijke overschrijving of een eerste registratie van een speler te verkrijgen, dient de beoogde nieuwe club van de speler verscheidene documenten, opgesteld in één van de officiële FIFA talen, te verstrekken aan de verzoekende bond.
 
De benodigde documenten dienen in de vorm van PDF-bestanden bij het betreffende verzoek te worden gevoegd. De verzoekende bond zet de gegevens in FIFA TMS. De behandeling van een dergelijke zaak door de FIFA, die moet zijn afgerond voor het mogelijke verzoek om overschrijving kan worden ingediend, zal ongeveer 4 weken duren maar een periode van 6 weken is ook denkbaar.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Christa van Engelenhoven (0343-499104).
 
Internationale transfer contractspeler
 
Indien een internationale transfer plaatsvindt van een contractspeler, dient de transfer in FIFA TMS te worden ingevoerd door de betrokken clubs. Pas op het moment dat de transfer door de betrokken clubs is afgerond in FIFA TMS, kan de nationale bond een verzoek indienen via FIFA TMS voor een ITC bij de andere nationale bond. Het verzoek om een ITC dient voor het einde van bovengenoemde transferperiode te zijn ingediend. Dit betekent dat het niet mogelijk is om op voorhand een verzoek voor een ITC te versturen en het van belang is transfers tijdig in FIFA TMS in te voeren.
 
Derhalve ontvangt de KNVB graag het verzoek tot overschrijving uiterlijk op 31 augustus 2012 om 20.00 uur. Ook verzoekt de KNVB betaald voetbalclubs ervoor te zorgen dat beide clubs de voor de overschrijving van belangzijnde gegevens voor dit tijdstip in FIFA TMS te hebben ingevoerd.
 
Voor nationale transfers van zowel contract- als amateurspelers en voor een internationale transfer van een amateurspeler geldt de overschrijvingsprocedure via FIFA TMS niet. Deze transfers dienen uiteraard wel binnen de transferperiode te worden afgerond.
 
Het hiervoor vermelde laat onverlet dat de reeds bekende documenten aangaande de overschrijving (overschrijvingsformulier, modelverklaring en mogelijk contract) volledig ingevuld en ondertekend bij de KNVB binnen de transferperiode moeten zijn ingediend. De speler is bovendien pas speelgerechtigd voor zijn club als hiertoe een schriftelijke bevestiging van de KNVB is ontvangen.
 
Speelgerechtigheid eerstvolgende speelronde
 
Volledigheidshalve wijst de KNVB erop dat teneinde spelers speelgerechtigd te laten zijn voor de eerstvolgende speelronde, alle documenten benodigd voor de overschrijving uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de dag van de wedstrijd om 12.00 uur door de KNVB moeten zijn ontvangen. Een verzoek tot overschrijving dient op het navolgende faxnummer te worden aangeleverd: 0343-499259.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wouter Boshuis (0343-499569) of Rutger Spierenburg (0343-499263).STUUR DE LINK VAN DIT ARTIKEL NAAR: