KNVB Official Portaal

Official Portaal
In het systeem Official Portaal (OP) zien de wedstrijdofficials in één oogopslag hun toekomstige activiteiten op een rij. Ook de historie van hun wedstrijden is direct zichtbaar. Verder kan men de route naar het sportpark of de sporthal bekijken.
 
Daarnaast is het DWF vanuit het OP oproepbaar. Hiermee kunnen de scheidsrechters, als niet direct na afloop van een wedstrijd het DWF kan worden geaccordeerd, het akkoord later via het OP invoeren. Tevens kunnen de wedstrijdofficials de ontvangen beoordelingsrapporten over hun leiding van de wedstrijd via het OP lezen en indien gewenst printen.
 
Klik hier om het Official Portaal (OP) te starten.
 
Vragen?
Raadpleeg bij vragen altijd eerst de handleiding, wanneer u nog steeds vragen heeft kunt u een mail sturen naar official.portaal@knvb.nl.
 
Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
Sinds maart 2012 moet bij alle wedstrijden in de categorie A het wedstrijdformulier digitaal(DWF) worden ingevuld en elektronisch worden verzonden naar de KNVB en overige betrokkenen.