G-voetbal

Al sinds 1984 wordt er door de KNVB een competitie aangeboden voor verenigingen met G-voetbal. In 2005 startte de KNVB de eerste competitie ter wereld voor jeugdige G-voetballers. Momenteel wordt er bij 356 clubs door 400 teams competitie gespeeld; dat is bij bijna veertien procent van de veldvoetbalverenigingen.

Daarnaast zijn er ook clubs die wel G-voetbal aanbieden, maar (nog) niet deelnemen aan de competitie. Een groot deel van onze KNVB-verenigingen is dus maatschappelijk verantwoord bezig.

De belangrijkste speerpunten voor het G-voetbal zijn:

  • verbeteren van de kwaliteit van clubs en het kader;
  • vergroten van het G-voetbalaanbod;
  • verbreden van aanbod 'Passend Voetbal'

Begeleiding

De KNVB vindt het belangrijk dat de, over het algemeen kwetsbare, doelgroep goed wordt begeleid. Daarom is het kader van de G-teams een speerpunt, middels de Cursus G-Voetbaltrainer, themabijeenkomsten en de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Het vergroten van het aanbod doet de KNVB door actief de 'witte vlekken' te bewerken. Daarnaast wordt geprobeerd groei te creëren bij clubs die al senioren- of jeugd G-voetbal aanbieden, zodat er altijd sprake kan zijn van doorstroming.

Ook door andere doelgroepen met een beperking wordt veel gevoetbald. Denk hierbij onder anderen aan mensen met een visuele beperking, mensen met een auditieve beperking, mensen met een motorische beperking, autisten en amputees. Vanuit het 'Passend Voetbal' probeert de KNVB langzamerhand ook deze doelgroepen te bedienen. Er wordt lokaal, ook door de voetbalclubs, steeds meer op dit gebied georganiseerd. De KNVB voelt dan ook de verantwoordelijkheid voor deze voetballende leden.

G-voetbaltoernooi

Jaarlijks organiseert de KNVB samen met de Coaches Betaald Voetbal (CBV), het G-voetbaltoernooi bij bvv Barendrecht. 400 G-voetballers voetballen dan in het tenue van de BVO’s onder leiding van de Coaches en de scheidsrechters uit het Betaald Voetbal.

In de districten zijn de projectmedewerkers vijf uur per week inzetbaar voor het ondersteunen van de clubs met G-voetbal. Contactpersoon voor het aangepast voetbal is Marcel Geestman. Bekijk de contactgegevens hieronder.

G-voetbal

Voor algemene vragen.

Geertjan de Grip

projectmedewerker Noord-Oost (Noord)

Wilco Huisman

projectmedewerker Noord-Oost (Oost)

  • 06-15823140

Joop Kols

projectmedewerker West

Aschwin Versteijnen

projectmedewerker Zuid (1)

Gaby Spierts

projectmedewerker Zuid (2)

Marcel Geestman

contactpersoon aangepast voetbal


Laatste nieuws

Terug naar boven