Bijscholing Omgaan met opvallend gedrag

De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen. Of het nu gaat om betaald of amateurvoetbal, op het veld of in de zaal: de KNVB Academie heeft een voorbeeldfunctie. Aandacht voor de bijscholing Omgaan met opvallend gedrag.

Steeds meer trainers krijgen te maken met jeugdspelers die afwijkend gedrag vertonen. Op zich is ‘anders zijn dan anderen’ geen punt. In deze bijscholing gaat het om storend gedrag. Een speler blijft bijvoorbeeld volharden in het maken van de verkeerde keuzes tijdens het voetballen. In dit geval heeft het niks te maken met de voetbalvaardigheid, maar eerder met een overtuiging dat het zo moet. De andere uiting van storend gedrag heeft te maken met probleemgedrag. Denk hierbij aan: altijd plagen, nooit luisteren, herhaald agressief gedrag, veel huilen, en nog meer. Misschien ben jij ook wel een van de vele trainers die niet goed weet wat je met het bovenstaande aan moet.

Door de bijscholing Omgaan met ‘opvallend’ gedrag willen we trainers van jeugdspelers vaardigheden aanreiken voor een mogelijke aanpak. Daarbij kun je denken aan een aantal (basis)vaardigheden die kunnen worden toegepast in het omgaan met ‘lastige’ kinderen. Want het is best lastig als een kind regelmatig een activiteit (in het kader van wedstrijd en/of training) verstoort. Het hogere doel van de jeugdtrainer ‘het met plezier beter leren voetballen’ komt dan onder spanning te staan. Voor het kind in kwestie, maar ook voor zijn medespelers. Daarnaast ervaart de trainer zelf ook minder plezier in het coachen van spelers.

Laten we over het volgende duidelijk zijn:

  • Een keer niet luisteren moeten we niet gelijk als probleemgedrag duiden;

  • Het vertrekpunt is niet om kinderen met storend gedrag (waaronder probleemgedrag) te ‘behandelen’, maar om ze te behouden voor de voetbalsport;

  • Het uitgangspunt van plezier geldt voor alle betrokkenen (het kan dus niet zo zijn dat iedereen zich moet aanpassen en dat zelfs het spel wordt veranderd om deze kinderen binnenboord te houden). De achtergronden van probleemgedrag kunnen divers zijn. Het is daarom moeilijk om een oorzaak aan te geven. Wel zal er informatie worden gegeven (of waar je dat kunt vinden) over de aanleiding van dergelijk gedrag. Dit kan ook gaan over specifieke problematiek, zoals ADHD, autisme etc.

De opleiding zal zich richten op de aanpak van afwijkend - storend - gedrag. Aandacht voor algemene vaardigheden (strategieën) met betrekking tot het omgaan met kinderen vormt het vertrekpunt voor verdieping. Er wordt gekozen voor 2 invalshoeken: gedragsbeïnvloeding en omgevingsbeïnvloeding. Het gaat dan om de jeugdspeler bewust te maken van zijn gedrag en vervolgens het gezamenlijk nadenken over alternatieven en het beïnvloeden van de omgeving. Daarbij kun je denken aan de beïnvloeding van medespelers, maar ook het bieden van structuur komt aan bod.

De bijscholing bestaat uit 4 avonden en een terugkombijeenkomst en is bestemd voor trainers met en zonder trainersopleiding (tot en met TC III) en leiders die zich willen verdiepen in het omgaan met afwijkend gedrag van jeugdspelers (met probleemgedrag). Voor het volgen van de bijscholing worden 12 studiepunten verstrekt in het kader van het verlengen van de licentie (TC III). Er worden geen deelcertificaten verstrekt men dient alle 5 de bijeenkomsten te hebben bijgewoond.

Doelgroep      

Belangstellende trainer-coaches met en zonder diploma (tot en met TC III). Vanaf 16 jaar.

Organisatie      

De bijscholing bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur en wordt regionaal georganiseerd. Afhankelijk van het aantal belangstellenden wordt er per district één cursus georganiseerd (min. aantal deelnemers 16 en max. 20)

Kosten

€ 90,00 (inclusief cursusmateriaal).

Informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie.
Voor Noord/Oost bij Elly Blaauw, West bij André Groenewoud en Zuid bij Tim Dokter.

Elly Blaauw

André Groenewoud

Tim Dokter

Annuleren

De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen.

NB: In het seizoen 2016/’17 kan de cursus, inhoudelijk, worden gewijzigd.

Inschrijven

Onderneem hiervoor de volgende stappen:

  1. Ga naar http://inschrijven.knvb.nl
  2. Kies bij 'District' voor je district
  3. Kies bij type voor ‘Cursus’
  4.  Kies bij categorie voor ‘Trainers’
  5. Kies bij subcategorie voor je betreffende cursus
  6. Lees de voorwaarden en schrijf je in

Terug naar boven