Technisch Jeugdcoördinator II

De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen. Of het nu gaat om betaald of amateurvoetbal, op het veld of in de zaal: de KNVB Academie heeft een voorbeeldfunctie. Aandacht voor de cursus Technisch Jeugdcoördinator II.

Iedereen weet dat er veel zaken moeten worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat jeugdleden kunnen trainen en spelen. Met andere woorden: wat moet er worden geregeld wanneer een jeugdteam op woensdagavond om 18.00 uur wil trainen en/of om 10.00 uur op zaterdagochtend haar wedstrijd speelt? Er moeten niet alleen mensen zijn die zorgen voor de training en de coaching, maar ook de beschikbaarheid van de accommodatie en materialen zijn noodzakelijk.Wie is/zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de jeugdafdeling? Wie kan/moet daarbij nog meer worden betrokken? Wie zorgt er voor een doorgaande lijn tussen de onderbouw en bovenbouw? Deze vragen vormen de leidraad voor de (Technisch) jeugdcoördinator III die wij in het komende seizoen organiseren.

Organisatie

Het cursusdeel bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk 3 uur. Tussen de bijeenkomsten zit minimaal 2 weken. De deelnemers die aan de gestelde eisen voldoen, ontvangen een certificaat. Het certificaat Technisch Jeugdcoördinator III geeft recht op 12 studiepunten die gebruikt kunnen worden voor de verlenging van de trainerslicentie.

Start

Nog niet bekend.

Toelating

Bij de toelating zullen de volgende criteria in overweging worden genomen: De deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma Technisch Jeugdcoördinator III. Cursisten moeten fysiek in staat zijn actief deel te nemen aan de praktijksessies op het veld. Kandidaten die -zonder dispensatie- onbevoegd trainen, kan de toelating tot de opleiding worden ontzegd. Indien het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, geschiedt de toelating via selectie door de KNVB Academie. Als selectiecriteria worden gehanteerd:

  • cursusresultaten TJC III
  • ervaring als Trainer Coach in het jeugdvoetbal (niveau, aantal jaren)
  • ervaring als speler (niveau, aantal jaren).

De toelatingscommissie kan als aanvulling op bovengenoemde criteria een toelatingstest voor een deel van de kandidaten vaststellen.

Kosten

Het cursusgeld voor het seizoen 2015/’16 bedraagt € 339-, inclusief studiegids en LISA (digitale leeromgeving), exclusief inschrijfgeld € 27,50. Bij inschrijving verklaart de kandidaat dat bij toelating tot de opleiding het cursusgeld automatisch kan worden geïncasseerd. Indien het cursusgeld niet door de kandidaat wordt betaald maar door een derde, moet de KNVB Academie hier voor een schriftelijke verklaring ontvangen. Na ontvangst van deze verklaring is de inschrijving pas definitief. De inschrijvingskosten à € 27,50 dienen voor sluitingsdatum van 18 augustus 2015 in het bezit te zijn van de KNVB Academie op IBAN: NL89 INGB 0670 000213 BIC: INGBNL2A onder vermelding van "TJC II 2015/'16 en met vermelding van uw naam. Door het inschrijven voor de cursus verplicht de kandidaat zich tot de betaling van het inschrijfgeld en bij eventuele toelating tot betaling van het cursusgeld conform de algemene voorwaarden van de KNVB Academie*.

Mocht u nog niet in het bezit zijn van het boek 'Het coachen van voetballen – jeugdvoetballeerproces van Bert van Lingen' kunt u deze bestellen via onze webshop.*

* De Algemene Voorwaarden zijn opvraagbaar bij de KNVB Academie en worden op verzoek direct verstrekt.

Inschrijven

Onderneem hiervoor de volgende stappen:

  1. Ga naar http://inschrijven.knvb.nl
  2. Kies bij 'District' voor je district
  3. Kies bij type voor ‘Cursus’
  4.  Kies bij categorie voor ‘Trainers’
  5. Kies bij subcategorie voor je betreffende cursus
  6. Lees de voorwaarden en schrijf je in

Laatste nieuws

Terug naar boven