Module O13-trainer

De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen. Of het nu gaat om betaald of amateurvoetbal, op het veld of in de zaal: de KNVB Academie heeft een voorbeeldfunctie. Deze keer aandacht voor de module O13-pupillentrainer.

Het lijkt je een uitdaging O13-pupillen tijdens trainingen te leren hoe zij in de 'grote' wedstrijd (11 tegen 11) hun voetbalvaardigheid kunnen gebruiken om de wedstrijd te winnen. De trainingen zijn er op gericht O13-pupillen door middel van vereenvoudigde voetbalvormen ervaringen te laten opdoen. En dat willen ze zelf maar al te graag. En jij levert daaraan als trainer en coach dan een belangrijke bijdrage.

Organisatie

De cursus bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit vier bijeenkomsten van elk 3 uur met zelfstudie/huiswerkopdracht. Aan het begin van de opleiding vinden drie bijeenkomsten plaats. Vervolgens doet de trainer praktijkervaring op. De vierde bijeenkomst staat in het teken van de opgedane ervaring. Het ervaringsdeel betreft het trainen van O13-pupillen (tenminste eenmaal per week gedurende een half seizoen, minimaal acht trainingen).

Studiebelasting

Cursusgedeelte

  • Vier bijeenkomsten (van drie uur) 12 uur
  • Zelfstudie 8 uur

Ervaringsgedeelte

Uitvoeren opdrachten (werkboek)

  • Training en coachen van een O13-pupillenteam (acht weken) en uitvoeren opdrachten min. 20 uur

Totaal min. 40 uur

De deelnemers die aan de eisen voldoen, ontvangen een certificaat.

Start

Zodra er tien deelnemers zijn. Als er veel kandidaten van één vereniging zijn, kan de cursus bij die vereniging worden georganiseerd.

Toelating

Vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Kosten

€ 130,00 (inclusief cursusmateriaal).

Informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie.
Voor Noord/Oost bij Elly Blaauw, West bij André Groenewoud en Zuid bij Tim Dokter.

Elly Blaauw

André Groenewoud

Tim Dokter

Annuleren

De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen.

NB: In het seizoen 2016/’17 kan de cursus, inhoudelijk, worden gewijzigd.

Inschrijven

Onderneem hiervoor de volgende stappen:

  1. Ga naar http://inschrijven.knvb.nl
  2. Kies bij 'District' voor je district
  3. Kies bij type voor ‘Cursus’
  4.  Kies bij categorie voor ‘Trainers’
  5. Kies bij subcategorie voor je betreffende cursus
  6. Lees de voorwaarden en schrijf je in

Laatste nieuws

Terug naar boven