Keepercoach niveau III

De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen. Of het nu gaat om betaald of amateurvoetbal, op het veld of in de zaal: de KNVB Academie heeft een voorbeeldfunctie. Aandacht voor de cursus Keepercoach niveau III, vervolgcursus keeperstrainer.

Het doel van de opleiding Keepercoach III is cursisten voor te bereiden op het trainen en coachen van keepers van standaardelftallen mannen uitkomend in de Hoofdklasse KNVB en lager, vrouwenelftallen, reserve selectie-elftallen (tweede/derde elftal), B- en A-junioren. De opleiding is in nauwe samenwerking met Frans Hoek ontwikkeld.

Een intensieve analyse van wedstrijden en trainingen op alle niveaus, zowel bij prof- als amateurvoetbal, gericht op de taak en functie van de keeper is de basis van deze opleiding. Één en ander heeft geleid tot het analyseren van de keeper in relatie tot de speelwijze van het team. Een logisch gevolg hiervan is dat het trainen, coachen en begeleiden van de keeper in relatie met het team als een rode lijn door de opleiding loopt. Daarin is de samenwerking tussen de verantwoordelijke trainer en de Keepercoach zeer belangrijk.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt voor seizoen 2015/2016 € 371- inclusief een studiegids (exclusief inschrijfgeld € 75,00,-). Het inschrijfgeld à € 75,-- dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan aan de KNVB Academie. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. De inschrijvingskosten van à € 75,-- kunnen overgemaakt worden naar de KNVB Academie op ING Bank NL89 INGB 0670 0002 13 onder vermelding van "KC 3- 2015/'16 en met vermelding van uw naam.

Indien het cursusgeld niet door de kandidaat wordt betaald maar door een derde, moet de KNVB Academie hier voor een schriftelijke verklaring ontvangen. Na ontvangst van deze verklaring is de inschrijving pas definitief.

Door het inschrijven voor de cursus verplicht de kandidaat zich tot de betaling van het inschrijfgeld en bij eventuele toelating tot betaling van het cursusgeld conform de algemene voorwaarden van de KNVB Academie.

De deelnemer moet uiterlijk 1 juni 2016 van het cursusjaar 2015/’16 alle PVB's met goed gevolg hebben afgelegd. Voor het afleggen van herkansingen van PVB's na 1 juni (in de regel dus in het volgende seizoen) worden bijkomende kosten in rekening gebracht. Bij een situatie van overmacht dan wel op advies van de docent(en) kan de deelnemer een schriftelijk verzoek indienen om de opleidingsduur te verlengen. De KNVB Academie neemt hierin de beslissing en bepaalt in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. De kosten voor behandelen van de opdrachten, het volgen van (delen van) de opleiding en het afleggen van PVB's in een volgend cursusjaar zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven.

Inschrijven

Onderneem hiervoor de volgende stappen:

  1. Ga naar http://inschrijven.knvb.nl
  2. Kies bij district voor je district
  3. Kies bij type voor ‘Cursus’
  4. Kies bij categorie voor ‘Trainers'
  5. Kies bij subcategorie voor je betreffende cursus
  6. Lees de voorwaarden en schrijf je in

Laatste nieuws

Terug naar boven