Licentiezaken

De KNVB hanteert een professioneel licentiesysteem. Het systeem is niet statisch, maar onderhevig aan ontwikkelingen in de markt. Met het licentiesysteem wordt geprobeerd de clubs zo goed mogelijk te ondersteunen en te adviseren op het gebied van vijf verschillende soorten licentie-eisen.

Een groot deel van de tijd gaat op aan de F-eisen, de financiële huishouding. Alleen gaan we daarbij niet op de stoel van de bestuurder zitten; het is aan de club om op een juiste wijze met de financiële middelen om te gaan.

In onderstaande samenvatting is informatie te vinden over ons licentiesysteem. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige tekst is te raadplegen via het handboek licentiesysteem betaald voetbal, dat onder meer bestaat uit de hierna genoemde richtlijnen.

Licentiereglement en richtlijnen

Onderdelen handboek licentiezaken versie 2.7

Terug naar boven