Beloftenteams in de Jupiler League

Sinds seizoen 2013/’14 komen er beloftenteams uit in de Jupiler League. In het seizoen 2016/'17 zijn dit drie teams: Jong Ajax, Jong PSV en Jong FC Utrecht.

Aangescherpte voorwaarden beloftenteams

Jong Ajax, Jong PSV en Jong FC Utrecht komen onder scherpe voorwaarden uit in de Jupiler League:

  • er mogen maximaal twee spelers van het eerste elftal tegelijkertijd deelnemen in een wedstrijd van de beloften;
  • dit betekent voor spelers ouder dan 23 jaar dat ze maximaal óf tien keer in de basisopstelling van het eerste elftal mogen staan óf tien keer 45 minuten in een wedstrijd mogen meespelen. Daarna mogen ze niet meer uitkomen in het beloftenteam;
  • voor spelers onder de 23 jaar geldt dat ze niet meer voor het beloftenteam speelgerechtigd zijn als ze 15 wedstrijden of meer voor het eerste team zijn uitgekomen; 
  • er mogen twee dispensatiespelers in het beloftenteam meespelen. Dit zijn spelers die vóór 1 januari 1993 zijn geboren of spelers die bij het eerste elftal hebben gespeeld maar niet als basis speler en minder dan 45 minuten voorafgaand aan de beloftewedstrijd.

Wij geloven dat deze aanscherping van de regels ten goede komt aan het prestatieve karakter van de competitie en de individuele talentontwikkeling.

Talentontwikkeling en meer weerstand

De belangrijkste reden om beloftenteams in de Jupiler League uit te laten komen is het creëren van weerstand. Weerstand is goed voor de ontwikkeling van talentvolle spelers. Dit is op termijn ook goed voor de competitie en het gehele Nederlandse voetbal. Andersom voegen de beloftenteams ook wat toe voor de weerstand van de overige teams in de Jupiler League. Die spelen daardoor tegen de meest talentvolle spelers in Nederland en hebben gemiddeld vollere stadions als een beloftenteam op bezoek komt.

Beloftenteams toelaten in de Jupiler League was een wens van clubs en de uiteindelijke beslissing om dat mogelijk te maken, hebben alle clubs en de KNVB gezamenlijk genomen. Het Technisch Platform betaald voetbal waarin clubs, CED, ECV en CBV plaatshebben spraken zich in grote meerderheid uit vóór deze opzet en hebben net als de KNVB de overtuiging dat deze opzet zijn meerwaarde voor iedereen zal bewijzen. Zoals het dat ook doet in Duitsland, Spanje en Portugal.

Meer bezoekers en televisiekijkers

Uit cijfers blijkt dat de deelname van Jong Ajax en Jong PSV een positieve bijdrage heeft op de bezoekersaantallen en kijkcijfers. Zo is afgelopen drie seizoenen gebleken dat als Jong Ajax op bezoek komt, de thuisspelende club tot 27 procent meer bezoekers heeft. Over de thuiswedstrijden van beloften, die vaak minder bezocht worden, zijn de CED en beloftenteams in gesprek. Door middel van clubacties en speciale tarieven wordt er vanuit gegaan dat het bezoekersaantal in de toekomst zal toenemen. Verder hebben Jong Ajax en Jong PSV een positieve invloed op de kijkcijfers. Wedstrijden met Jong Ajax en Jong PSV worden respectievelijk 57 procent en 8 procent meer bekeken dan de gemiddelde wedstrijd in de Jupiler League.

Sportieve invloed van beloftenteams

In welke mate hebben de beloftenteams invloed op de sportieve kansen van de andere clubs in de Jupiler League? Wij hebben de afgelopen twee seizoen onder de loep genomen en hieruit blijkt dat de invloed van beloftenteams op de eindranglijst en de play-offs minimaal is. Andere cijfers laten zien dat in 60 procent van de gevallen helemaal geen eerste elftal speler wordt ingezet en dat er in 17,5 procent maar één speler wordt opgesteld. Uit de cijfers blijkt verder dat het voor beloftenteams pas in positieve zin effect heeft als er drie of meer eerste elftal spelers meespelen. Dat was in seizoen 2014/’15 bij 7 procent van de wedstrijden het geval. Mede naar aanleiding daarvan paste de KNVB de regels aan.

Terug naar boven