FAQ Spelerspas voor verenigingen

Mogen we de pasfoto’s ook digitaal aanleveren?
Nee, hiervoor is nog geen voorziening getroffen. Het digitaal aanleveren blijft wel een punt van aandacht, gezien het feit dat in Sportlink Club de mogelijkheid is gecreëerd voor het invoeren van een digitale pasfoto.

De aangeleverde pasfoto moet een officiële pasfoto zijn, zoals ook gebruikt wordt voor een paspoort of rijbewijs. De afmetingen moeten 3 bij 4 cm zijn. Het mag een zwart-wit- of kleurenfoto zijn. Pasfoto’s die niet aan de officiële eisen voldoen, worden geweigerd. Lever dus geen digitale foto’s, vakantiekiekjes of pasfoto’s met pet/zonnebril in.

Wat zijn de kosten van de spelerspas?
De kosten van de spelerspas worden verrekend via de rekening courant van de verenigingen. De kosten voor het seizoen 2015/2016 zijn als volgt:

Aanvraagformulier spelerspas (incl. tijdelijke spelerspas)  € 0,45
Nieuwe spelerspas (initieel)  € 2,40
Prolongatieformulier  € 0,45
Spelerspas (prolongatie/vervangende)  € 2,40
Overschrijving  € 2,30
Verlies/diefstal/beschadigingen  € 5,60
Nieuwe spelerspas i.v.m. fusie/naamswijziging vereniging  € 2,30

Naar welk adres moeten we de fotohoekjes sturen?
Het adres van de drukker is:
Drukkerij Spelerspas
Postbus 333
2000 AH HAARLEM

Moet bij een overschrijving de spelerspas worden ingeleverd?
Ja. Op de spelerspas staat de verenigingsnaam vermeld. Vraagt een speler overschrijving aan? Dan moet de spelerspas tegelijk met het overschrijvingsformulier op het districtskantoor worden ingeleverd. De nieuwe vereniging ontvangt een nieuwe spelerspas voor de betreffende speler. Als de oude spelerspas niet is ingeleverd, zal de overschrijving niet worden verleend.

Wanneer kan een speler gebruikmaken van een tijdelijke spelerspas?
Spelers voor wie op een correcte wijze een spelerspas is aangevraagd, ontvangen een tijdelijke spelerspas. Deze pas is vijf weken geldig. De datum waarop de tijdelijke spelerspas verloopt – en dus niet meer geldig is – staat op de pas vermeld. De tijdelijke spelerspas is een officieel KNVB-document. Zonder deze pas mag een speler niet in actie komen.

Op welk moment haalt de drukker de gegevens voor de aan te maken passen uit het ledenbestand?
Wekelijks op zondag worden de spelerspasbestanden uitgewisseld met de drukker. In de praktijk houdt dit in dat nieuwe leden één speelweekend niet kunnen/mogen spelen. De drukker verzendt spelerspaspost op woensdag naar het algemene correspondentieadres van de vereniging.

Wanneer ontvangen we de aanvraagformulieren van de spelerspas voor E-pupillen die overgaan naar de D-pupillen?
Jaarlijks ontvangen de verenigingen medio februari de aanvraagformulieren voor de tweedejaars E-pupillen, die het volgende seizoen overgaan naar de D-pupillen.

Hoe zit het met de vervanging (prolongatie) van aflopende spelerspassen?
Hiervoor krijgen de verenigingen circa vier maanden voor het verlopen van de geldigheidsdatum prolongatieformulieren toegestuurd. De vereniging moet deze formulieren voorzien van een recente pasfoto en retourneren aan de drukker. Vier weken voordat de pas verloopt en de pasfoto is gescand, wordt de aanvraag voor vervanging meegenomen in het productieproces.

Hoe
 werkt prolongatie bij spelers die zowel op het veld als in de zaal spelen?
Als een speler zowel op het veld als in de zaal voetbalt, hoeft hij uiteraard maar bij één vereniging een pasfoto in te leveren. Aan beide verenigingen worden automatisch nieuwe spelerspassen verstrekt. 

Wat is de geldigheidsduur van een spelerspas?
De geldigheidsduur van de passen is met ingang van 1 december 2010 aangepast. Vanaf deze datum worden de nieuwe einddata vermeld op de spelerspassen. Dit betekent:

  • Aanvraag tot 1 december 2010: geldigheidsduur pas voor junioren, D-pupillen en senioren is 5 jaar.
  • Aanvraag na 1 december 2010: geldigheidsduur pas voor junioren en D-pupillen is 4 jaar en voor senioren 10 jaar.
  • Bij overschrijvingen, verlies of diefstal en naamswijzigingen verenigingen blijft de huidige geldigheidsduur van toepassing.
 

Zijn de spelerspasrapporten oproepbaar?
In Sportlink Club is een tweetal rapporten op te vragen:

  • Lijst met namen van spelers die nog een pasfoto moeten inleveren.
  • Lijst met namen van spelers van wie de spelerspas binnen een bepaalde periode zal aflopen.


Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met de Edesk van de KNVB, bij voorkeur via edesk@knvb.nl. Bij vragen over gegevens van uw leden graag het relatienummer, achternaam en geboortedatum vermelden.