Ledenwerving door samenwerking met scholen

Niet bij alle clubs is een grote toestroom aan jeugdige leden vanzelfsprekend. Contact zoeken met scholen uit de buurt voor een introductiedag helpt bij het werven van nieuwe leden.

Wat kun je doen om kinderen enthousiast te maken voor het voetbal en te zorgen dat ze voor jouw club kiezen? Organiseer een introductiedag voor de jonge jeugd! Dat is wat v.v. De Blokkers heeft gedaan. Tijdens zo’n introductiedag komen niet alleen de kinderen die toch al iets met voetbal hebben op je sportpark, maar ook de kinderen die er waarschijnlijk nog nooit over hebben nagedacht om op voetbal te gaan. En waar vind je die kinderen dan? Op scholen. Dat is de volgens de vereniging uit Hoorn de sleutel tot succes.

Ga dus gewoon eens langs bij de docent lichamelijke opvoeding en leg hem of haar voor of ze niet een keer zin hebben om te komen sporten op het voetbalveld. Vaak staan de docenten daar zeer positief tegenover. Niet iedere school heeft immers een mooi sportveld waar de kinderen buiten kunnen sporten. En gebruik ook je contacten binnen de vereniging. Misschien zijn er wel docenten actief binnen de club. Een lijntje is dan snel gelegd. En laat ook de jeugd een rol spelen in het werven van andere spelertjes. Zo hielp groep 8 bij De Blokkers met het organiseren van de sportdag. 

Groei

Zo’n negentig kinderen overspoelden het complex van v.v. De Blokkers tijdens de sportdag voor kinderen van de groepen 2 t/m 4. Natuurlijk werden ze niet alle negentig lid, maar de voetbalvereniging hield er op termijn wel een nieuw F-team aan over. Door de goede contacten met de basisscholen uit de buurt en het organiseren van speciale activiteiten weet de club kinderen te enthousiasmeren die anders waarschijnlijk nooit op voetbal waren gegaan. Het legt v.v. De Blokkers in ieder geval geen windeieren. De club groeit en bloeit, ondanks hevige concurrentie van andere omliggende verenigingen, als nooit tevoren.

Meer binding

Wees onderscheidend en denk nu al na over de toekomst. Misschien kampt jouw club momenteel nog niet met teruglopende aantallen, maar regeren is vooruitzien. Wie weet is het over een paar jaar heel anders. Probeer je jeugdleden ook echt aan de club te binden en creëer een familiaire sfeer waar plaats is voor iedereen. Organiseer leuke avonden, met Sinterklaas of Kerst, maar ook op andere momenten. Zo wordt de binding met de club alleen maar groter.

Wil jij met dit thema aan de slag bij jouw vereniging? Neem dan contact op met de verenigingsondersteuners uit jouw regio. Of kijk op de pagina over ledenwerving en -behoud om te weten welke voetbalvormen er nog meer zijn om leden te werven en te behouden.

Verenigingsondersteuning

Ledenwerving en –behoud


Laatste nieuws

Terug naar boven