Andere voetbalvormen

4 tegen 4 voor JO7 (mini-pupillen)

7 tegen 7 (pupillen)

7 tegen 7 (junioren en senioren, inclusief 7x7 35/45+ voetbal en veteranenvoetbal)

9 tegen 9 JO11 (2e jaars E-pupillen)

11 tegen 11 JO13 (D-pupillen)

G-voetbal


4 tegen 4 voor JO7 (mini-pupillen)

Bijzondere spelregels

 • Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat (na een doelpunt) in het midden van het veld. De tegenpartij moet hierbij een afstand van 5 meter in acht nemen.
 • Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.
 • Strafschop: Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. De afstand doellijn - penaltystip is 8 meter (bij het nemen van een strafschop wordt het doel niet door een speler verdedigd).
 • Keeper: 4 tegen 4 voor JO7 (mini-pupillen) vindt plaats zonder keeper.
 • Achterballen en hoekschoppen: Een speler mag een achterbal in het veld brengen door middel van een pass of een dribbel. Hoekschoppen worden normaal genomen.
 • Uitbal: Wanneer de bal over de zijlijn gaat, dient betreffende speler de bal weer in het spel te brengen via een intrap vanaf de zijlijn.
 • Vrije schop: Bij JO7 (mini-pupillen)/JO9 (F-pupillen) worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstander op een minimale afstand van 5 meter staat.
 • Intrap: Het is niet toegestaan om direct te scoren vanuit een intrap vanaf de zijlijn of een intrap vanaf de achterlijn.
 • Penalty’s na afloop toernooitje: Na afloop van het toernooitje neemt elke speler een penalty op een 5x2 doeltje dat staat opgesteld op de rand van het strafschopgebied (zie tekening). Bij het nemen van de penalty’s staat er wel een keeper in het doel.

7 tegen 7 (pupillen)

Bijzondere spelregels

 • Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.
 • Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.
 • Strafschop: Slechts bij hoge uitzondering: de afstand is acht meter. (JO9 (F-pupillen) gebruiken hun handen ter bescherming: niet bestraffen). Als een werkelijke doelkans door overtreding (opzet) wordt ontnomen, dan kan dit leiden tot een strafschop.
 • Terugspeelbal: In het pupillenvoetbal is het voor zeventallen toegestaan dat de keeper een terugspeelbal in zijn/haar handen neemt.
 • Achterballen en hoekschoppen: De doelman mag achterballen in het spel brengen door middel van werpen of uit de handen schieten. Het hinderen van de doelman is niet toegestaan. Hoekschoppen worden genomen als ‘halve corners’. Dat wil zeggen: vanaf een door de scheidsrechter te bepalen punt, halverwege de hoekvlag en de dichtstbijzijnde doelpaal.
 • Vrije schop: Bij JO9 (F-pupillen) en JO11 (E-pupillen) worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van 5 meter staan. Bij de JO13 (D-pupillen) gelden de normale spelregels voor vrije schoppen.
 • Inworp: De spelers nemen deze op normale wijze. Foutief genomen inworpen moeten zij overnemen.
 • Ten slotte: Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider c.q. scheidsrechter. Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens of meisjes zoveel mogelijk laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen bevinden de spelers en de scheidsrechter. Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven.

7 tegen 7 (junioren en senioren, inclusief 7 x 7 35/45+ voetbal en veteranenvoetbal)

In principe gelden de normale spelregels veldvoetbal, met daarop de volgende uitzonderingen.

 • Spelbegin: Het spel begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet een afstand in acht nemen van minimaal vijf meter.
 • Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.
 • Strafschop: De afstand doellijn - penaltystip bedraagt acht meter.
 • Sliding: Het maken van een sliding is bij het 7 x 7 35/45+ voetbal verboden.
 • Ten slotte: Het toepassen van de spelregels is in handen van de spelleider. Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is spelers/speelsters zoveel mogelijk te laten voetballen.

9 tegen 9 JO11 (2e jaars E-pupillen)

Bijzondere spelregels

 • Spelbegin of – hervatting: Het spel begint of wordt hervat (na een doelpunt) in het midden van het veld.
 • Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.
 • Terugspeelbal: De keeper mag een terugspeelbal niet in de handen nemen.
 • Achterbal en hoekschop: Een speler neemt een achterbal op 10 meter van de goal (rand strafschopgebied). Als de keeper de achterbal neemt  is vanuit de handen nemen hierbij niet toegestaan. Een hoekschop wordt genomen op 20 meter van het midden van het doel (ofwel van rand regulier strafschopgebied).
 • Vrije schop: Een overtreding wordt altijd bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op minimaal 5 meter afstand staan.
 • Inworp: Een inworp wordt op de normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moeten worden overgenomen.
 • Strafschop: Strafschop bij 6x2 meter doel op 9 meter van het doel. Strafschop bij 5x2 meter doel op 8 meter van het doel.

„11 tegen 11 JO13 (D-pupillen)

Voor alle klassen JO13 (D-pupillen) veldvoetbal waarin 11 tegen 11 wordt gespeeld, gelden de volgende aangepaste regels:

 • De doelschop wordt genomen vanaf de rand van het strafschopgebied.
 • De hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en het zgn. 10,15-meterstreepje, gemeten vanaf de hoekvlag.
 • Een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied wordt vanaf de rand van het eigen strafschopgebied genomen.
 • Een foutief genomen inworp mag opnieuw genomen worden.
 • De rusttijd bedraagt maximaal vijftien minuten in de kleedkamer.

G-voetbal

De spelregels G-voetbal wijken in grote lijnen niet echt af van het “normale” voetbal. Onderstaand een aantal afwijkingen spelregels.

Afwijkende spelregels

 • Speelveld: de helft van een normaal speelveld. In de 1e klas mag in onderling overleg op een veld van 16 m tot 16 m gespeeld worden.
 • Doel: afmeting 5 x 2m. Doelgebied ca 4m. Strafschopgebied ca. 10 m.
 • Aantal spelers: een team bestaat uit 7 veldspelers en een doelman. Onbeperkt wisselen is toegestaan. Minimaal aantal spelers is 6.
 • Spelersoutfit: als normaal, echter het dragen van speciaal schoeisel is toegestaan. Gebruik van hulpmiddelen (bijv. krukken) is toegestaan, maar mogen niet als hulpmiddel dienen bij het spelen van de bal of het spel.
 • Wedstrijdduur: 2 x 30 minuten.
 • Vrije trap: altijd direct (Er kan rechtstreeks worden gedoelpunt).
 • Buitenspel: regel wordt niet gehanteerd.
 • Toespelen op eigen doelman: is toegestaan.
 • Hoekschop: op snijpunt van doellijn en zijlijn.
 • Strafschop: afstand tot het doel 9 meter.
 • Overige strafmaatregelen: bij ernstige of herhaaldelijk gemaakte overtredingen bij voorkeur, na eerst een verbale waarschuwing gegeven te hebben, de 5-minutenregel hanteren. Rode en gele kaarten zijn niet van toepassing.
 • Inworp-inrol: de bal mag zowel met 1 als met 2 handen ingeworpen of gerold worden. Er kan niet rechtstreeks worden gescoord.
 • Doelschop: als normaal. Blijft de bal in het spel dan mag de doelman uit de handen schieten. In andere gevallen volgt een uittrap. Hieruit mag niet rechtstreeks een doelpunt gemaakt worden.
 • Afstand nemen: bij inworp/inrol, vrije trap, aftrap e.d. neemt de tegenstander een afstand in van minimaal 5 meter.
 • Alleen bij B- en C-niveau: na afloop nemen alle spelers deel aan een strafschoppenserie. Uitslag strafschoppenserie is niet van invloed op de uitslag wedstrijd.

Terug naar boven