Richtlijnen externe scouting

Om de transparantie omtrent externe scouting van jeugdspelers te bevorderen, moeten verenigingen zich houden aan een verplicht informatietraject richting de andere partij.

Om te komen tot gezamenlijk gedragen afspraken tussen verenigingen en individuele spelers inzake stagetrajecten zijn door het bestuur amateurvoetbal de volgende adviserende richtlijnen geformuleerd:

  • De vereniging die een lid van een andere vereniging uitnodigt, wordt geacht vooraf de aard en omvang van de activiteiten kenbaar te maken aan de vereniging waarvoor het lid speelgerechtigd is;
  • De aanvang van de stageactiviteit(en) bij de vereniging die een lid heeft uitgenodigd is niet eerder dan twee weken of later dan vier weken na het versturen van de schriftelijke kennisstelling bij het bestuur van de vereniging waarvoor het lid speelgerechtigd is;
  • De vereniging waarvoor het betreffende lid speelgerechtigd is wordt geacht binnen twee weken te reageren op de uitnodiging.
  • Het maximaal aantal stageactiviteiten (wedstrijden of trainingen) is vier;
  • Tussen de eerste activiteit (aanvang stagetraject) en de laatste activiteit (maximaal vierde) ligt maximaal een periode van zes weken;
  • Communicatie richting verenigingen zou eventueel ook kunnen geschieden per e-mail met ontvangstbevestiging;
  • In het belang van de gezondheid van de speler adviseert de KNVB dat er in het weekprogramma van de speler maximaal drie volledige wedstrijden kunnen worden gespeeld;
  • Gemaakte afspraken tussen verenigingen onderling en de afspraken tussen de verenigingen en de speler dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

Verenigingen kunnen gebruik maken van de voorbeeldbrief om het bestuur van de andere club te informeren over de interesse in een voetballer.


Laatste nieuws

Terug naar boven