Aanpak Halt en KNVB

De KNVB en Halt ondersteunen voetbalverenigingen bij het creëren van een sociaal en veilig(er) sportklimaat. Dit gebeurt door middel van een veiligheidsanalyse; een gezamenlijk product van Halt en de KNVB.

Jeugdspelers, ouders, vrijwilligers, bestuur en externe partners worden in de veiligheidsanalyses nadrukkelijk betrokken bij de veiligheid op en rond de vereniging. In themabijeenkomsten en op wedstrijd- en trainingsdagen spreken de KNVB en Halt met hen over onderwerpen als voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur en agressie.

Aan de hand van de resultaten van de veiligheidsanalyse wordt voor de vereniging een advies op maat opgesteld dat inzicht geeft in de veiligheidssituatie en –beleving binnen de vereniging. Onderdeel van het advies zijn concrete tips voor aanvullende activiteiten die de vereniging, samen met lokale partners, kan inzetten om de veiligheid op en rond de vereniging te bevorderen.

Stappen in de uitvoering

  1. Inventariseren
  2. Opstellen plan van aanpak
  3. Uitvoeren van veiligheidsanalyse
  4. Evalueren en nazorg

Dit alles leidt een veilige en open sportvereniging, waar iedereen verantwoordelijkheid deelt. Er wordt samen gewerkt aan een positieve sfeer op de club. Ook het E-boek: Samen werken aan sportveiligheid helpt clubs, gemeenten en andere partners om goed en slim samen te werken aan een sociaal en veilig sportklimaat.Meer informatieKijk hier voor meer informatie over de Veiligheidsanalyse.

Training Sport & GedragDe mogelijkheid de Training Sport &Gedrag te volgen.


Laatste nieuws

Terug naar boven