Subsidiemogelijkheden

Steeds meer verenigingen zijn op zoek naar investeerders en geldschieters. Subsidies worden vaak als onbereikbaar gezien of de vereniging is zich niet bewust van de subsidiemogelijkheden.

Subsidies kunnen een financiële inbreng verzorgen op weg naar een duurzame voetbalaccommodatie. Ook kunnen subsidies de terugverdientijd van een duurzame maatregel verkorten waardoor deze gemakkelijker realiseerbaar is.

Inzicht

De KNVB wil zorgen dat de voetbalvereniging inzicht krijgt in de relevante subsidies op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Om de vereniging wegwijs te maken binnen de mogelijke subsidieregelingen, staan hieronder de meest relevante subsidiemogelijkheden uitgelicht (tip: lees de voorwaarden van de subsidie goed door). Mocht een vereniging andere subsidiemogelijkheden kennen, mail deze dan naar Patrick Balemans van de KNVB zodat deze gedeeld kunnen worden met andere voetbalverenigingen.

Patrick Balemans

Adviseur accommodatiezaken

Bekijk ook de praktijkverhalen op KNVB Assist. Hier staan naast de verhalen ook de contactgegevens van verenigingen die gebruik hebben gemaakt van bepaalde subsidiemogelijkheden. Neem gerust contact op met deze verenigingen, want verenigingen kunnen veel van elkaar leren!

Subsidiemogelijkheden

Gemeente

Onder de subsidies van de gemeente vallen bijvoorbeeld de Gemeentelijke Accommodatiesubsidie (voor sportverenigingen), en de Gemeentelijke Projectsubsidie (voor eenmalige activiteiten). Voor meer informatie, bekijk de website van de gemeente.

Provincie

Elke provincie heeft een eigen subsidieloket waar alle regelingen en subsidies worden uitgelegd. Per subsidieregeling verschilt het bedrag en wanneer deze kan worden aangevraagd. Kijk daarom altijd in het actuele overzicht. Hier is per provincie de subsidiemogelijkheden/ het subsidieloket te vinden:

DrentheKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Drenthe.

FlevolandKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Flevoland.

FrieslandKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Friesland.

GelderlandKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Gelderland.

GroningenKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Groningen.

LimburgKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Limburg.

Noord-BrabantKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Noord-Brabant.

OverijsselKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Overijssel.

UtrechtKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Utrecht.

ZeelandKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Zeeland.

Zuid-HollandKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Zuid-Holland.

Europa

Er is een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verscheidene beleidsterreinen van de EU. Voor voetbalverenigingen zijn subsidiemogelijkheden niet altijd interessant, maar de KNVB wil deze informatie wel graag delen.

Subsidies Europese UnieLees hier meer over de subsidies van de Europese Unie.

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

EnergiebesparingLees hier meer over de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS).

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is voornamelijk interessant voor ondernemers. Door slimme verbindingen met ondernemers aan te gaan kunnen verenigingen ook profiteren van deze regeling.

EIALees hier meer over de Energie Investeringsaftrek.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kan jouw vereniging een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Investeringssubsidie duurzame energieLees hier meer over de investeringssubsidie duurzame energie.

Energiesubsidiewijzer

Energiesubsidiewijzer is de wegwijzer voor energiebesparing. De Energiesubsidiewijzer wijst de weg. Hier is met de energiesubsidiewijzer het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen te zien. Een voetbalvereniging kan precies zien welke mogelijkheden er in de lokale situatie zijn om subsidie te ontvangen van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of je gemeente. Dit maakt het nog aantrekkelijker om energie te besparen. 

EnergiesubsidiewijzerLees hier meer over de energiesubsidiewijzer.

Sportsubsidiewijzer (NOC*NSF)

Bij de sportsubsidiewijzer is te zien welke subsidies en financiële regelingen er zijn voor de Nederlandse sportsector. De Sportsubsidiewijzer geeft een indruk van het brede scala aan subsidiemogelijkheden voor de verenigingen. 

SportsubsidiewijzerLees hier meer over de Sportsubsidiewijzer.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De subsidieregeling Stimulering Energieproductie richt zich op bedrijven en (non-profit)-instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)Meer informatie over de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is te vinden op de site van de RVO.


Laatste nieuws

Terug naar boven