Footcha

Ieder jaar stoppen ongeveer 30.000 jongeren in de leeftijd van 13-19 met voetbal. Een vaak genoemde reden hiervoor, is de negatieve teamsfeer.

In een aantal focusgroepen met (gestopte) jongeren, heeft de KNVB dit verder uitgediept, en inzicht gekregen in hoe jongeren aankijken tegen teamsfeer. Indirect is het ook belangrijk te weten of deze teamsfeer een positieve bijdrage kan hebben ten aanzien van ledenbehoud.

Samen met een groep jongeren (zowel jongens als meiden) is een concept bedacht genaamd Footcha (een samenvoeging van Football en Challenges), waarbij wij als KNVB moderator worden van de team WhatsApp-groep. Via deze groep worden op maandelijkse basis leuke opdrachten verspreid die de jongeren kunnen uitvoeren.

Uitgangspunt is dat de opdrachten gratis te voltooien zijn, zodat er niet of nauwelijks drempels zijn voor deelname. Met ingang van mart 2017, starten we met een aantal teams die op dit moment worden geworven, voor een periode van drie maanden, met drie opdrachten. Voorbeelden van opdrachten zijn de ‘op een originele manier juichen’ en ‘Away Game Karaoke’. De geselecteerde teams gaan samen met ons als pionier aan de slag om van FOOTCHA een nog groter succes te maken, zodat FOOTCHA volgend jaar voor alle teams in Nederland beschikbaar is. 


Terug naar boven