Onderhoud

Natuurgrasvelden vragen net als alle andere sportoppervlakken om onderhoud. Gelukkig is er inmiddels veel informatie voor handen om de conditie van natuurgrasvelden op peil te houden.

De brochure “onderhoud natuurgrasvelden” geeft inzichten in de onderhoudswerkzaamheden zoals deze uitgevoerd moeten worden op natuurgrasvelden. De frequentie van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden hangt af van onder andere de ligging en de omgeving.

Natuurgrasvelden kunnen te maken krijgen met vervelende bijkomstigheden, zoals ziekten, plagen en/of ongewenste gewassen. Dit probleem wil je uiteraard zo snel mogelijk opgelost hebben. De brochure 'Ziekten, plagen en ongewenste gewassen' helpt je hierbij.

Het niet of niet goed beregenen van de velden kan ervoor zorgen dat de onderhoudskosten hoger uitvallen. De beregeningswijzer helpt je om de velden van jouw club zo optimaal mogelijk te voorzien van het benodigde vocht. 


Laatste nieuws

Terug naar boven